A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Senast uppdaterat 28 jan 2020

Publiceringsdatum 28 jan 2020

Förankringsförstärkning med hjälp av miniskruvar vid ortodontibehandlingar

BAKGRUND

Vid tandregleringsbehandling används olika typer av drag för att förflytta tänder. När ett drag appliceras uppstår en kraft som flyttar på tanden men det uppstår även en lika stor motriktad kraft. Den motriktade kraften kan orsaka oönskade tandförflyttningar och dessa tänder behöver därför ofta förankras.

Ett sätt att skapa förankring är att använda så kallade miniskruvar, små fästen som sätts fast i käkbenet. Miniskruvar finns i många utföranden och av olika fabrikat men generellt är miniskruvar 1,5 – 2,3 mm i diameter och 6 – 10 mm långa.

Miniskruvar placeras transgingivalt under lokalbedövning. Placeringen ska helst ske i keratiniserade gingivan då placering i rörlig gingiva kan ge upphov till gingival överväxt och inflammation. Beroende på benets utformning (kompakta) och skruvens diameter behöver man ibland borra ett pilothål men många gånger kan skruvarna appliceras utan förborrning.

Karakteristisk för miniskruvar är att de till skillnad från implantat inte behöver läka in i benet. Miniskruvar kan därmed belastas direkt med ortodontiska krafter 1.

Miniskruvarnas förankringsförmåga är överlägsen konventionell förankring 2. Genom användning av miniskruvar har möjligheter till luckslutning utökats så att behandlingar, som tidigare inte var möjliga, nu kan utföras. En multicenter RCT visade att miniskruvar hade bättre resultat enligt PAR index jämförd med EOD och Nance apparatur 3.

Insättning av miniskruvar orsakar bara lite smärta och obehag 4 och det verkar inte spela någon roll om ett pilothål behövs eller ej 5. Dock är adekvat bedövning av stor vikt och en dos av 500mg paracetamol per os preoperativt rekommenderas 4.

 

VANLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

 • Att sätta in 2x miniskruvar palatinalt i kombination med en suprakonstruktion.
  Stabiliteten kräver då att miniskruvarna installeras parvis.
 • Miniskruvinstallationen kan ske paramedian eller strax bredvid mediana suturen.


Fig.1 Mesial slider på 2x palatinala skruvar. Luckslutning med Nickel-Titan coil springs.

 

 • Att sätta in en miniskruv buckalt mellan tandrötterna s.k. interdental installation.
 • Interdental installation kräver att det finns tillräckligt med plats (>3mm) mellan tandrötterna.
  Dessutom behöver miniskruvens placering kontrolleras med postoperativ apikal röntgen.


Fig.2 Direkt förankring med buckal miniskruv mellan 25 och 26. Luckslutning med Nickel-Titan coil spring.

 


Fig.3 Apikal kontrollröntgen visar god placering av skruven.

 

Om konstruktionen tillåter bör mobiliteten hos miniskruven kontrolleras under användningstiden. Vid lätt mobilitet kan en miniskruv dras åt för att återställa stabiliteten.

Avlägsnandet av miniskruvar sker i regel manuellt och utan bedövning6.

 

INDIKATIONER

 • Stort behov av förankringsförstärkning

 

KONTRAINDIKATIONER

 • Oerupterade tänder i installationsområdet. Generellt rekommenderas att patienten ska ha avslutat sin tandväxling.
 • Trots att det saknas rapporter om komplikationer kan tidigare behandling med bisphosphonater teoretisk orsaka stora infektioner.

 

KOSTNADSEFFEKTIVITET

Direkta kostnaderna beror mycket på val av miniskruv samt eventuellt upphandlade priser. Generellt är skruvinstallationen dock förknippad med en något ökad kostnad på grund av materialet och proceduren av installationen som kräver sterilt material och viss logistik. Dessutom sker luckslutningen vid användning av miniskruvar inte reciprokt dvs enbart från ett håll. Detta kan leda till att behandlingstiden förlängs något jämfört med en reciprok luckslutning. Resultatet kan bli en något ökad behandlingskostnad som är rättfärdigad i fall där reciprok luckslutning skulle äventyra ett gott behandlingsresultat7.

 

NOMENKLATUR

Förankring med miniskruvar betecknas även som skeletal förankring. I engelsk litteratur används även begreppet skeletal anchorage men det finns ytterligare ett antal andra termer: Miniscrew, microscrew, micro-implant, miniscrew implant (MSI) är att betrakta som synonymer. Även begreppet Temporary Anchorage Device (TAD) används ibland som ett synonym till miniscrew. Korrekt är dock att TAD betecknar alla sorters tillfälliga förankringsapparaturer. Där ingår även andra förankringsappaturer som zygoma wires och miniplattor. Förankring med miniplattor utgör en egen kategori skeletal förankring med delvis andra användingsområden.

 

Referenser

 1. Melsen B, Costa A. Immediate loading of implants used for orthodontic anchorage. Clin. Orthod. Res. 2000;3:23–8.
 2. Antoszewska-Smith J, Sarul M, Łyczek J, Konopka T, Kawala B. Effectiveness of orthodontic miniscrew implants in anchorage reinforcement during en-masse retraction: A systematic review and meta-analysis. Am. J. Orthod. Dentofacial Orthop. 2017;151:440–55.
 3. Sandler J, Murray A, Thiruvenkatachari B, Gutierrez R, Speight P, O’Brien K. Effectiveness of 3 methods of anchorage reinforcement for maximum anchorage in adolescents: A 3-arm multicenter randomized clinical trial. Am. J. Orthod. Dentofacial Orthop. 2014;146:10–20.
 4. Ganzer N, Feldmann I, Bondemark L. Pain and discomfort following insertion of miniscrews and premolar extractions: A randomized controlled trial. Angle Orthod. 2016;86:891–9.
 5. Lehnen S, McDonald F, Bourauel C, Baxmann M. Patient expectations, acceptance and preferences in treatment with orthodontic mini-implants. A randomly controlled study. Part I: insertion techniques. J. Orofac. Orthop. 2011;72:93–102.
 6. Lehnen S, McDonald F, Bourauel C, Jäger A, Baxmann M. Expectations, acceptance and preferences of patients in treatment with orthodontic mini-implants: part II: implant removal. J. Orofac. Orthop. 2011;72:214–22.
 7. Ganzer N, Feldmann I, Petrén S, Bondemark L. A cost-effectiveness analysis of anchorage reinforcement with miniscrews and molar blocks in adolescents: a randomized controlled trial. Eur. J. Orthod. 2019;41:180–7.
Annons
Lediga jobb
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons