A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Senast uppdaterat 19 apr 2023

Publiceringsdatum 1 apr 2015

Infraocklusion av primära molarer

BAKGRUND

Infraocklusion av tänder innebär att tänderna befinner sig under ocklusalplanet hos angränsande tänder. Avståndet kan variera från någon millimeter till att ocklusalytan är under gingivakanten eller inte ens syns i munnen.
I de flesta fall erupterar alla primära molarer upp till ocklusal kontakt med motstående tänder. Senare börjar en del hamna i infraocklusion och ibland blir de även ankylotiska.

Bild 1. 75 i infraocklusion, klinisk bild.

 

Bild 2. 75 i infraocklusion, panorama röntgen.

 

Bild 3. Flicka 9 år. 75 och 85 i ocklusion.

 

Bild 4. Samma flicka. Vid 12 års ålder är 75 och 85 i infraocklusion.

 

Bild 5. 3 år senare har infraocklusionen progredierat betydligt.

 

Prevalens

I sällsynta fall kan primära molarer ses i infraocklusion redan i 3-4 årsåldern, men mest frekvent är infraocklusion i 9-10 års ålder. Omkring 14 % av barnen i dessa åldrar har en eller flera primära molarer i infraocklusion. Det förekommer dubbelt så ofta i underkäken som i överkäken.
Infraocklusion av primära molarer förekommer ofta hos barn som även har andra tand- eller eruptionsavvikelser så som agenesi av premolarer, små eller tappformade överkäkslateraler, ektopisk eruption av överkäkens första permanenta molarer och retinerade överkäkshörntäder.

 

Orsaker

Tänder och tanderuption är viktiga för utvecklingen av alveolarutskotten. Infraocklusion är ett
resultat av en störning i alveolarutskottens utveckling. De infraockluderade tänderna kvarstår i en fix position, medan benet och tänderna omkring fortsätter att växa och eruptera.
Ankylos innebär en sammanvuxen enhet av tand och omgivande ben. Den exakta mekanismen för infraocklusion och ankylos är inte känd.

 

Diagnostik

De tänder som blir ankylotiska diagnostiseras bäst med perkussion. Perkussionsljudet har ett mer fast/hårt ljud.

 

BEHANDLING

Beroende på graden av infraocklusion, föreligger risk att angränsande tänder tippar in över de infraockluderade tänderna och att det på så vis uppstår platsbrist för de efterföljande premolarerna. Det är dock mycket svårt eller oftast omöjligt att med ortodontibehandling få infraockluderade primära molarer i ocklusion igen. Uppstår platsbrist får detta åtgärdas senare. Ibland rekommenderas i litteraturen att bygga på de infraockluderande primära molarerna ocklusalt för att motverka tippning av granntänderna. Andra menar att detta bara ökar infraocklusionen av tanden. Det finns inga studier som visat att den ena eller andra rekommendationen är att föredra.

Där det finns efterföljande premolarer är normalt exfoliationen av de primära molarerna försenade 1-2 år, ibland mera, jämfört med andra sidan om inte infraocklusion förekommer även där. Det är dock ytterst ovanligt att de primära molarerna inte exfolierar i dessa fall. Det är med andra ord nästan aldrig nödvändigt att sätta in någon behandling t ex i form av extraktion av de infraockluderade primära molarerna, eller luckhållare.

När det saknas efterföljande premolarer, vilket oftast diagnostiseras vid 9 års ålder, finns det både studier som visar ökad frekvens av infraocklusion av de primära molarerna och studier som inte visar på någon sådan ökad förekomst.

Hos barn där agenesi av andra premolarer i underkäken förekommer, finns flera olika behandlingsalternativ att ta ställning till. Se separat faktablad om detta: Tandlucka i sidosegment, platsberedning

 

Referenser

Hvaring CL, Birkeland K (2020) The long-term fate of persisting deciduous molars
and canines in 42 patients with severe hypodontia: a 12-year follow-up. Eur J Orthod
42;581-586.

Hvaring CL, Ögaard B, Stenvik A, Birkeland K. The prognosis of retained primary
molars without successors: Infraocclusion, root resorption and restorations in 111
patients. Eur J Orthod 2014;36:26-30.

Koch G, Kreiborg S, Andreasen J O. Eruption and shedding of teeth.Chapter 15. In: Koch G, Paulsen S, eds. Pediatric Dentistry 2nd ed United Kingdom: Wiley-Blackwell, 2009:197-198.

Kurol J. Infraocclusion of primary molars: an epidemiologic and familial study. Community Dent Oral Epidemiol. 1981;9:94-102.

Bjerklin K , Kurol J, Valentine J. Ectopic eruption of maxillary first permanent molars and association with other tooth and developmental disturbances. Eur J Orthod 1992;14:369-375.

Leifert S, Jonas I E. Dental anomalies as a microsymptom of palatal canine displacement. J Orofac Orthop 2003;64:108-120.

Baccetti T. A controlled study of associated dental anomalies. Angle Orthod 1998;68:267-274.

Baccetti T. Tooth anomalies associated with failure of eruption of first and second permanent molars. Am J Orthod Dentofac Orthop 2000;118:608-610.

Shalish M, Peck S, Wasserstein A, Peck L. Increased occurrence of dental anomalies associated with infraocclusion of deciduous molars. Angle Orthod 2010:80;440-445.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons