Sök faktablad
A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd

Senast uppdaterad: 20 Aug 2018

Publicerad: 11 Maj 2011

Ortodontisk distalisering i kombination med tandstödd bro

Granskad av: Franke Stenport Victoria • Övertandläkare • Docent • Universitetslektor • Avd för Oral Protetik/Odontologisk materialvetenskap • Göteborg

BAKGRUND

Tandvårdsriktlinjer enligt socialstyrelsen

Att ortodontiskt distalföra en tand för att sedan använda tanden som brostöd är ingen vanlig terapi. Oftare väljs en lösning med implantat, en tandstödd extensionsbro eller en partialprotes. Eftersom riskerna är små och prognosen god kan ortodontisk distalisering vara ett utmärkt terapival i specifika fall. Ett exempel kan ses i fig 1-4.

Fig 1

 

Fig 2

 


Fig 3

 

Fig 4
(Bilder ötdl Mats Larsson)

 

Kliniska studier på patienter som genomgått ortodontisk distalisering inför tandstödd broterapi visar mycket goda resultat. En vanlig bieffekt är en begränsad lateral rotresorbtion på den förflyttade tandens trycksida i höjd med den marginala benkanten. Resorbtionen har avstannat när ortodontin avslutats och tycks inte ha någon betydelse för långtidsresultatet. Förändringar i marginal bennivå på de förflyttade tänderna har varit små vid den parallellförflyttning som utförts.

Alternativen till ortodontisk distalisering kan vara både sämre och mer riskfyllda. En eventuell implantatbehandling kan kompliceras av ett tunt alveolarutskott, risk för nervskador eller en stor utbredning av sinus maxillaris. Med alternativet extensionsbro finns en påtaglig risk för både brolossnande och fraktur av sista stödtanden, och skulle den sista stödtanden gå förlorad skulle patientens funktionella problem bli riktigt stora och svårlösta.

Patienter är ofta primärt mer intresserade av en extensionsbro eller implantatbehandling som innebär en kortare behandlingstid. Finns det flera vinster med en ortodontisk distalisering, till exempel att man samtidigt kan korrigera en frontal trångställning, kan det gå lättare att få patienten positiv till ortodontisk distalisering. Patienten kan behöva tid på sig för att fatta beslut och det kan vara värt att ta tillbaka patienten för en fördjupad terapidiskussion där man också kan visa och förklara terapiförslaget med stöd av både modeller och foton.

 

Fördelar

  • Riskerna med ortodontin är mycket små.
  • En inspänd bro har betydligt bättre prognos än en extensionsbro.

 

Nackdelar

  • Många patienter önskar idag snabba, enkla och gärna estetiskt tilltalande lösningar. Motiverande samtal och tid för eftertanke kan behövas innan patienten väljer ortodontisk distalisering och tandstödd bro för att åtgärda ett bettmässigt problem som inte syns och som kanske inte ger subjektiva besvär. Den respekt som vi själva inom professionen har för biologin och biologins begränsningar kan ta tid att överföra till patienten, i synnerhet när marknadsföring och trender i samhället arbetar i motsatt riktning.

 

 

Referenser

Diedrich PR, Fuhrmann RA, Wehrbein H, Erpenstein H (1996) Distal movement or premolars to provide posterior abutments for missing molars. Am J Orthod Dentofacial Orthop 109(4):355-360.

Lindskog-Stokland B, Hansen K, Ekestubbe A, Wennström JL (2013) Orthodontic tooth movement into edentulous ridge areas – a case series. Eur J Orthod 35:277-285.

Information om cookies på våra webbplatser

Våra webbplatser använder så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

– att webbplatsen innehåller cookies,

– vad dessa cookies används till och

– hur cookies kan undvikas.

 

I dessa syften används cookies:

Cookies används vid inloggning för att du t.ex. ska kunna skriva ut PM, faktablad eller övrig information, då måste du ha en temporär cookie som säger att du är inloggad. Det lagras dessutom en cookie för dem som valt att ha “automatisk inloggning”. Detta för att du ska slippa logga in varje gång du besöker webbplatserna. Genom denna cookie kan vi veta att du varit här förut och vilka inställningar du hade vid ditt sista besök.

 

Cookies används för att kunna få fram trafikstatistik

Cookien från Internetmedicin.se innehåller ingen personinformation, utan hjälper oss bara hålla reda på webbläsaren så att den blir unik för vår statistik.

 

Du kan stänga av funktionen att ta emot cookies

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du stänga av det i din webbläsares inställningar. Då kommer inga cookies att lagras i din dator, men det kan påverka webbplatsens funktion samt försvåra sammanställningen av besöksstatistiken för oss.

 

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande.

 

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen.

 

Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare. Läs mer på PTS; http://www.pts.se/

 

Tredjepartscookies

Internetmedicin använder tjänster från externa webbplatser som kan skapa så kallade tredjepartscookies på webbplatsen. Dessa har inte internetmedicin.se som avsändare. Till exempel används Google Analytics och TNS-SIFO för insamling av statistik. Delar av denna statistik publiceras på www.kiaindex.se. Annonshanteringssystemet Adform används och i vissa fall andra externa system för visning och statistik av annonser kan placera tredjehandscookies på webbplatsen.

 

Så här kontaktar du oss

För ytterligare information eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

 

Internetmedicin AB

Magasinsgatan 8C

434 37 Kungsbacka

E-post: info@internetmedicin.se