A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Specialistkonsultation

Senast uppdaterad: 15 Jan 2018

Publicerad: 5 Maj 2017

Tandreglering med aligners, Invisalignteknik

Författare:

Granskare: Bjerklin Krister • Övertandläkare • Docent • Avd för Ortodonti • Jönköping

BAKGRUND

Invisalign®-systemet består av en serie avtagbara genomskinliga plastskenor som används som ett estetiskt alternativ till konventionell fast tandställning.
Invisaligns tandskenor flyttar tänderna med hjälp av en serie nästan osynliga, avtagbara tandskenor som är specialgjorda efter tänderna. I varje skena finns en liten tandförflyttning inbyggd. Efterhand som man byter tandskena varje eller varannan vecka kommer tänderna att, lite i taget, dag för dag, gradvis att flyttas tills de når sitt beräknade slutliga läge.

 

Det nya i tekniken är att man använder sig av en 3D-datorteknik som ger exakta mallar för de plastskenor som ska användas under behandlingsförloppet.

Invisalign har utvecklats positivt de senaste åren med en allt bättre precision varför det är möjligt att behandla allt fler patienter med Invisalign.
Invisalign är något dyrare än en vanlig utvändig/synlig tandställning men uppskattad av patienterna eftersom man i speciella tillfällen kan ta ut skenorna om man har ett viktigt möte eller om man blir bjuden på fest på helgen.

 

BEHANDLING

För att framställa Invisalign-skenor krävs ett silikonavtryck av bägge käkarna alternativt att käkarna skannas elektroniskt.

En beskrivning (prescription) skrivs efter inloggning på Invisaligns server varpå en digital modell framställs och redigeras i programmet ClinCheck Pro.

 

I ClinCheck Pro har Ortodontisten/vårdgivaren möjlighet att korrigera tändernas position i samtliga plan, så som extrusion, intrusion, tippning, rotation samt torque. När Ortodontisten är nöjd så tillverkas samtliga skenor/aligners och skickas till vårdgivaren. En upplinjeringsbehandling som inte är allt för komplicerad kräver ca 25 skenor. Därefter behövs oftast att man tillverkar finjusteringsskenor för att få ett optimalt resultat.

Det är viktigt att ortodontisten/ vårdgivaren i kommunikationen i ClinCheck Pro tar kontroll över processen och inte förlitar sig på kompetensen hos de tandtekniker som arbetar med tanduppsättningen. I denna kommunikation är en specialistkompetens i Ortodonti en nödvändighet.

Man använder skenorna ca 20 timmar per dygn och tar ut dem när man äter och borstar tänderna. Patienten byter själv skenorna varje eller varannan vecka
Plastskenorna byts ut i takt med tandregleringen och patienten behöver därför oftast endast besöka tandregleringsspecialisten för kontroll och leverans av nya set plastskenor. Dessa besök sker vanligtvis var 6:e till var 12:e vecka. Plastskenan används utan stora obehag både under dagen och under natten.

 

BEGRÄNSNINGAR

Alla typer av tandställningsfel går inte att behandla med ett acceptabelt resultat. Därför är det mycket noga att välja ut de fall som passar för tekniken.

På samma sätt som med alla tandregleringsbehandlingar är kostnaden för Invisalign beroende på de specifika omständigheterna: exempelvis regleringens komplexitet och behandlingens längd.
Kostnaden för en Invisalignbehandling är oftast något dyrare jämfört med en konventionell fast tandställning. Även om bara en Invisalign-Ortodontist kan fastställa kostnaden för din behandling, kostar en behandling med Invisalign i allmänhet mellan 27,000 och 60,000 kronor. Om bara smärre tandrörelser behövs kan en behandling dock kosta från 23,000 kronor.

Före och efter Invisalignbehandling

 

REFERENSER

Djeu et al. Outcome assessment of Invisalign and traditional orthodontic treatment compared with the American Board of Orthodontics objective grading system. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2005;128:292-8

Kravitz et al. How well does Invisalign work? A prospective clinical study evaluating the efficacy of tooth movement with Invisalign. AJO 2009;135:27-35

Annons