A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Senast uppdaterat 8 nov 2020

Publiceringsdatum 5 maj 2017

Tandreglering med aligners

BAKGRUND

Det finns för tillfället flera olika alignersystem på marknaden. Invisalign introducerades 1998, är marknadsledande och har än så länge ett teknologiskt försprång framför konkurrenterna. Invisalign® systemet består av en serie avtagbara, genomskinliga plastskenor som används som ett estetiskt alternativ till konventionell fast tandställning.

Invisaligns tandskenor flyttar tänderna med hjälp av en serie nästan osynliga, avtagbara tandskenor som är specialgjorda efter tänderna. I varje skena finns en liten tandförflyttning inbyggd. Efterhand som man byter tandskena kommer tänderna att, lite i taget, dag för dag, gradvis att flyttas tills de når sitt beräknade slutliga läge.

Bildtext: Invisalignskenor

Man använder skenorna ca 20-22 timmar per dygn och tar ut dem när man äter och borstar tänderna. Patienten byter själv skenorna varje eller varannan vecka.

Plastskenorna byts ut i takt med tandregleringen och patienten behöver därför oftast endast besöka tandregleringsspecialisten för kontroll och leverans av nya set plastskenor. Dessa besök sker vanligtvis var 6:e till var 12:e vecka. Plastskenan används utan stora obehag både under dagen och under natten. Den tas endast ut när du äter eller borstar tänderna.

I tekniken ingår att man använder sig av en 3-D datorteknik som ger exakta mallar för de plastskenor som ska användas under behandlingsförloppet. Invisalign har utvecklats positivt de senaste åren med en allt bättre precision varför det är möjligt att behandla allt fler och svårare patientfall med Invisalign. Bland annat har plastmaterialet på skenorna blivit mindre hårt och mer elastiskt.

Invisalign är något dyrare än en vanlig fastsittande/synlig tandställning men uppskattad av patienterna eftersom man vid speciella tillfällen kan ta ut skenorna om man har ett viktigt möte eller om man blir bjuden på fest på helgen.

BEHANDLING

För att framställa Invisalignskenor krävs en elektronisk skanning av tänderna och bettet. Alternativt tar man ett silikonavtryck av bägge käkarna.

En beskrivning (prescription) skrivs efter inloggning på Invisaligns server varpå en digital modell framställs och redigeras i programmet ClinCheck Pro.

Bildtext: Behandlingsplanering i ClinCheck Pro

I ClinCheck Pro, som introducerades 2014, kan ortodontisten/vårdgivaren göra justeringar avseende tändernas position i samtliga plan direkt på en 3D modell. Det sker med hjälp av en toolbar som inkluderar 9 olika typer av tandförflyttningar.  Man kan intrudera och extrudera, förflytta i bucko-lingualled, lägga in kron eller rottorque samt flera andra typer av förflyttningar.  Vidare kan man i ClinCheck Pro justera bågformen samt ta bort eller sätta dit attachments, som är en typ av fästen/handtag som bondas direkt på tänderna och är till hjälp vid svåra typer av tandförflyttningar. Det är viktigt att göra komplexa tandförflyttningar i rätt ordningsföljd för att utfallet ska bli förutsägbart och genomförbart. Exempelvis så bör man vid öppna bett intrudera molarer stegvis och vid djupa bett proklinera fronterna innan man intruderar.

Arbetet och justeringarna i ClinCheck Pro direkt på 3D modellen är mycket viktigt för att få bra behandlingsresultat.

Den första tanduppsättningen/3D modellen i ClinCheck Pro utföres som ett resultat av vårdgivarens kliniska preferenser, instruktionerna i receptet, dataautomatiseringar samt av den tandteknikern som arbetar med tanduppsättningen.

För att kunna utföra justeringar, utvärdera automatiseringar och kommunicera i ClinCheck Pro är det viktigt med erfarenhet och utbildning i Ortodonti.

FÖRDELAR

Eftersom skenorna täcker hela ocklusalytan har man en bra vertikal kontroll och kan undvika tandextrusioner vilket ofta är en bieffekt vid behandling med fast tandställning. Vid behandlingar av lätta eller måttliga frontalt öppna bett kan det vara en fördel att behandla med Invisalign, eftersom man kan genomföra en stegvis intrusion av molarer och därigenom sluta det öppna bettet (se nedan).

Bildtext: Före och efter behandling av ett frontalt öppet bett med stegvis molarintrusion

BEGRÄNSNINGAR

Alla typer av tandställningsfel går inte att behandla med ett acceptabelt resultat. Därför är det mycket viktigt att noga välja ut de fall som passar för tekniken. Emellertid har tekniken förbättrats över tid varför allt mer svårbehandlade fall går att behandla med ett bra resultat. Behandling där det ingår tandextraktioner fungerar oftast sämre än vid fast tandställning med undantag av extraktion av en underkäksincisiv. Djupa bett är möjligt att behandla med aligners men är oftast svårt och tidskrävande.

På samma sätt som med alla tandregleringsbehandlingar är kostnaden för Invisalign beroende på de specifika omständigheterna: exempelvis regleringens komplexitet och behandlingens längd.

Kostnaden för en Invisalignbehandling är oftast något dyrare jämfört med en konventionell fast tandställning. Även om bara en Invisalign-Ortodontist kan fastställa kostnaden för din behandling, kostar en behandling med Invisalign i allmänhet mellan 27,000 och 65,000 kronor. Om bara smärre tandrörelser behövs kan en behandling dock kosta från 23,000 kronor.

Nedan följer exempel på fall som är behandlade med Invisalign:

Bildtext: Före och efter en Invisalignbehandling av trångställning i överkäken

Bildtext: Före och efter upplinjering med Invisalign

Bildtext: Före och efter en behandling av en frontal invertering med Invisalign

NATIONELLA RIKTLINJER 2022


Referenser:

Djeu et al. Outcome assessment of Invisalign and traditional orthodontic treatment compared with the American Board of Orthodontics objective grading system. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2005;128:292-8

Grunheid et al. How accurate is Invisalign in non-extraction cases? Are predicted tooth positions achieved? Angle Orthod. 2017;87:809–815

Houlea et al. The predictability of transverse changes with Invisalign. Angle Orthod. 2017;87:19-24

Kravitz et al. How well does Invisalign work? A prospective clinical study evaluating the efficacy of tooth movement with Invisalign. AJO 2009;135:27-35

Rossini et al. Efficacy of clear Aligners in controlling tooth movements. A systematic review. Angle Orthod, 2015;85:881-889

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons