Sök faktablad
A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd

Senast uppdaterad: 20 Aug 2017

Publicerad: 4 Sep 2011

Överkappning och djup överkappning/partiell pulpotomi

Granskad av: Docent Annika Björkner, Avd endodonti, Odontologiska Fakulteten, Malmö Universitet, Malmö

BAKGRUND

Överkappning och djup överkappning/partiell pulpotomi vid exponerad vital pulpa syftar till att återskapa en barriär mot munhålan för att undvika infektion och nedbrytning av pulpavävnad och därmed mera omfattande tandbehandling.
Trots begränsningar att utifrån kliniska fynd fastställa en korrekt pulpadiagnos är det rimligt att anta att en blottlagd vital tandpulpa är frisk eller enbart ytligt infekterad de första 24 timmarna efter exponering genom friskt dentin i samband med trauma eller oavsiktligt vid tandbehandling. Förutsättningarna för ett lyckat resultat är därför bättre än i de fall där pulpan exponerats vid exkavering genom karierat och därmed infekterat dentin.

Ett lyckat resultat, dvs läkning, innebär att tanden är symptomfri, att den svarar positivt på sensibilitetstest, att normala periapikala förhållanden enligt röntgen föreligger samt att en fortsatt rotutveckling hos tänder med ej avslutad rotutveckling sker.

Tandvårdsriktlinjer enligt socialstyrelsen:
Överkappning
Partiell pulpotomi

 

BEHANDLING

Vid överkappning lämnas pulpavävnaden intakt medan vid partiell pulpotomi 1-2 mm av pulpavävnaden avlägsnas i anslutning till läsionen.
Behandlingen utförs under lokalanestesi.

Preoperativ tandvärk eller kvarstående smärta efter t ex termisk stimulering tyder på en djupare pulpaskada med pulpektomi som indicerad behandling.

 

Preoperativt

 • Avlägsna karies, läckande fyllningar och icke understödd tandsubstans.
 • Innan kofferdam appliceras utförs även eventuell partiell pulpektomi genom att området kring läsionen försänks 1-2 mm under riklig vattenbegjutning med diamantborr på högt varvtal. Risken för att salivkontamination därvid skulle leda till omedelbar pulpainfektion är försumbar.

 

Kofferdamläggning och desinfektion

 • Applicera kofferdam
 • Spraya sedan arbetsfältet rent med vatten och luft.
 • Tanden, klammer och omgivande kofferdam desinficeras med 30 % väteperoxid och 10 % jodsprit (alternativt 0,5 % klorhexidinsprit).

 

Hemostas

 • Ett eventuellt blodkoagel över sårytan avlägsnas med en skarp exkavator.
 • En bomullspellet indränkt med klorhexidinsprit, fysiologisk koksaltlösning, kalkvatten eller bedövningsvätska placeras mot sårytan med ett lätt tryck en eller flera gånger tills blödning avstannat.

 

Sårförband

 • Som sårförband användes kalciumhydroxid eller mineral trioxid aggregat (MTA). Båda materialen bedöms ha lika god effekt på pulpaöverlevnad. Det bör dock påpekas att MTA kan ge upphov till missfärgning av dentinet vilket kan påverka estetiken i vissa fall.
 • Sårförbandet appliceras utan tryck mot sårytan.
 • Sårförbandet täcks med ett fast cement, t ex glasjonomer, varefter en permanent fyllning kan utföras.
 • Kvarvarande koagel och/eller blödning under sårförbandet inverkar negativt på behandlingsresultatet.

 

Uppföljning

 • En första kontroll görs efter en vecka då eventuella symptom noteras.
 • Efter ytterligare 6 månader och därefter årligen görs en mera ingående utvärdering av behandlingsresultatet inkluderande kliniska symptom, sensibilitet och röntgenfynd. Skulle därvid sensibilitetsbortfall med eller utan periapikal bennerbrytning och/eller värk samt tandömhet noteras är detta ett tecken på utebliven läkning, vilket innebär att tanden får rotbehandlas.

 

Rekommenderad litteratur

Bergenholtz G, Hörsted-Bindslev P, Reit C (red.) Textbook of Endodontology, Wiley-Blackwell, 2nd edition 2010

Nationella riktlinjer för vuxentandvård 2011 – stöd för styrning och ledning. Socialstyrelsen, 2011

Rotfyllning. En systematisk översikt. Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2010

Information om cookies på våra webbplatser

Våra webbplatser använder så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

– att webbplatsen innehåller cookies,

– vad dessa cookies används till och

– hur cookies kan undvikas.

 

I dessa syften används cookies:

Cookies används vid inloggning för att du t.ex. ska kunna skriva ut PM, faktablad eller övrig information, då måste du ha en temporär cookie som säger att du är inloggad. Det lagras dessutom en cookie för dem som valt att ha “automatisk inloggning”. Detta för att du ska slippa logga in varje gång du besöker webbplatserna. Genom denna cookie kan vi veta att du varit här förut och vilka inställningar du hade vid ditt sista besök.

 

Cookies används för att kunna få fram trafikstatistik

Cookien från Internetmedicin.se innehåller ingen personinformation, utan hjälper oss bara hålla reda på webbläsaren så att den blir unik för vår statistik.

 

Du kan stänga av funktionen att ta emot cookies

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du stänga av det i din webbläsares inställningar. Då kommer inga cookies att lagras i din dator, men det kan påverka webbplatsens funktion samt försvåra sammanställningen av besöksstatistiken för oss.

 

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande.

 

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen.

 

Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare. Läs mer på PTS; http://www.pts.se/

 

Tredjepartscookies

Internetmedicin använder tjänster från externa webbplatser som kan skapa så kallade tredjepartscookies på webbplatsen. Dessa har inte internetmedicin.se som avsändare. Till exempel används Google Analytics och TNS-SIFO för insamling av statistik. Delar av denna statistik publiceras på www.kiaindex.se. Annonshanteringssystemet Adform används och i vissa fall andra externa system för visning och statistik av annonser kan placera tredjehandscookies på webbplatsen.

 

Så här kontaktar du oss

För ytterligare information eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

 

Internetmedicin AB

Magasinsgatan 8C

434 37 Kungsbacka

E-post: info@internetmedicin.se