A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Senast uppdaterat 17 mar 2020

Publiceringsdatum 17 mar 2020

Frenulumplastik

BAKGRUND

Orala frenula är naturliga anatomiska slemhinneveck med stabiliserande funktioner för de orala strukturerna. Korta och/eller tjocka frenula är vanliga anatomiska avvikelser. Olika typer av atypiska orala frenula kan också ses vid flera ovanliga syndrom.

 

Det övre mediala labiala frenulat

Läppbandet är ett slemhinneveck som förenar överläppen och alveolarutskottet vid de centrala incisiverna. Hos de flesta är frenulat tunt och sitter fäst i rörliga eller fasta gingivan. Hos vissa individer är frenulat tjockt och fibrotiskt och sitter fäst i papillen mellan incisiverna. Kliniskt kan detta ses om överläppen dras ut och då ses papilla incisiva vitna i färgen. Om så är fallet kan frenulat medföra ett diastema mediale och/eller en lokal tillväxtpåverkan i benet mellan överkäkens centrala incisiver.

 

Det linguala frenulat

Tungbandet sitter mellan tungan och munbotten och är ett slemhinneveck som stabiliserar tungbasen och påverkar vanligtvis inte tungspetsens rörlighet. Ett kort tungband innebär att det linguala frenulat fäster långt ut på tungspetsen och är kort eller tjockt och därför begränsar tungans rörelser. 4–11 % av alla nyfödda ses ha kort tungband och det är vanligare hos pojkar. Vid kort tungband blir tungan hjärtformad när den sträcks ut och kan inte nå utanför det läppröda på överläppen. De flesta atypiska frenula behöver ingen behandling. Men finns indikationer kan det behandlas med frenulumplastik. Om amningen påverkas är det vanligt att ett kort tungband klipps redan under första levnadsveckan.

 

INDIKATIONER FÖR BEHANDLING

Övre mediala läppfrenulat

Är frenulat kort och stramt och påverkar överkäkens tillväxt bör det behandlas redan innan de permanenta incisiverna har erupterat. Detta är dock mycket ovanligt. Ett diastema mediale i kombination med ett kort och stramt läppfrenula innebär inte automatiskt en indikation för behandling eftersom det är vanligt att diastemat spontant sluts i takt med att de permanenta incisiverna och hörntänderna erupterar. Om det är platsbrist i överkäken kan en frenulumplastik utföras innan de permanenta hörntänderna erupterat för att vinna plats. Frenulumplastik av det övre labiala frenulat kan också vara aktuellt i kombination med aktiv ortodontisk luckslutning.

 

 

 

 

 

 

 

Tungfrenulat

Ett kort tungband begränsar tungans rörelsemönster. Tungan blir då hjärtformad vid utsträckning. Ett enkelt sätt att undersöka tungans rörlighet är att undersöka patientens förmåga att slicka sig om överläppen och tungans förmåga att röra sig i sidled. Indikationer för åtgärd är om det linguala frenulat ofta traumatiseras av underkäkens incisiver, om retraktion ses i gingivan, om frenulat försvårar födointag eller om den orala hygienen försvåras. Ofta påverkar inte ett kort tungband talet, utan de flesta lär sig tala kompensatoriskt. Om behandlingsmålet är att talet ska förbättras bör remiss inkommit från logoped innan tungbandet åtgärdas. Logopeden har efter tungbandsplastiken en viktig roll i att följa upp och träna tungans förmåga att forma ljud.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEHANDLING

Informera alltid barnet på ett åldersadekvat sätt om ingreppet, syfte och tillvägagångssätt. Barnet bör känna sig trygg och säker inför ingreppet. Sedering kan övervägas vid plastik av det linguala frenulat på små barn.

Dokumentera gärna med kliniska fotografier innan och efter åtgärd. Mät eventuellt diastema och dokumentera tungans rörelseomfång. Operativ behandling kan göras med kallkirurgi, laser eller diatermi. Nedan följer en beskrivning hur ingreppet utförs med kallkirurgi.

 

Övre labiala frenulat

  • Lägg anestesi, använd ytanestesi innan injektion.
  • Sätt en peang i frenulat direkt under överläppen för att erhålla hemostas och som guide
  • Skär utefter peangen
  • Avlägsna därefter frenulat från gingivan med ett båtformatsnitt ner till benet
  • Se till att alla fibrostiska stråk är avlägsnas, vid behov skrapa med excavator
  • Suturera vid behov

 

Linguala frenulat

  • Lägg anestesi, använd ytanestesi innan injektion.
  • Sätt en peang direkt under tungan i det linguala frenulat för att få hemostas och som guide.
  • Skär eller klipp försiktigt utefter peangen till dess att tungan får önskad rörlighet.
  • Suturera vid behov.

Efter operationen informeras patienten om att blödning kan uppstå efter operationen och hur den ska hanteras.  Patienten uppmanas till normal munhygien efter operationen förutom i det opererade området. Mot postoperativ smärta rekommenderas paracetamol vid behov 1-2 dagar efter ingreppet.

 

UPPFÖLJNING

Övre labiala frenulat

Är syftet att minska diastemat följs processen. Finns behov av aktiv luckslutning görs behandlingen i kombination med ortodonti.

 

Linguala frenulat

Sätt in träningsprogram med rörelseövningar. Tungan är en muskel och med träning kan dess färdigheter och rörelseomfång ökas.

Före plastik av den linguala frenulat

Efter plastik av den linguala frenulat

 

 

 

 

 

 

 

 

Referenser

Chinnadurai S, Francis DO, Epstein RA, Morad A, Kohanim S, McPheeters M. Treatment of ankyloglossia and reasons other than breastfeeding: a systematic review. Pediatrics 2015;135(6):1467-1474.

Daggumati S, Cohn JE, Brennan MJ, Evarts M, McKinnon BJ, Terk AR. Caregiver perception of speech quality in patients with ankyloglossia: comparison between surgery and non-treatment. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2019; 4(119):70–74.

O’Shea JE, Foster JP, O’Donnell CPF, Breathnach D, Jacobs SE, Todd DA, Davis PG. Frenotomy for tongue-tie in newborn infants. Cochrane database of systematic reviews. 2017(3).

Pediatric Dentistry. A clinical approach. 3rd ed. Eds. Koch G, Poulsen S, Espelid I, Haubek D. Blackwell, Chichester, Chapter 15 pp. 204-206, Singapore 2017

Sękowska A, Chałas R. Diastema size and type of upper lip midline frenulum attachment. Folia Morphologica 2017;76(3):501-505.

Zaghi S et al. Lingual frenuloplasty with myofunctional therapy: exploring safety and efficacy in 348 cases. Laryngoscope Investigative Otolaryngology 2019; 4(5): 489-496.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons