A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Senast uppdaterat 20 mar 2022

Publiceringsdatum 24 okt 2011

Entandslucka från 3:a till 3:a

BAKGRUND

Möjliga orsaker till, och effekter av, entandslucka från 3:a till 3:a är:

 • TRAUMA – frekvent förekommande i 7-10 års åldern.
 • EXTRAKTION – medför risk för benförlust av buccala benväggen.
 • PARODONTIT – mobila granntänder, omfattande benförlust.
 • KARIES – kronterapi subgingivalt.
 • ENDODONTISK KOMPLIKATION (periapikal inflammation)
 • RESORPTION – svår extraktion – risk stor för benförlust.
 • AGENESI – kräver ofta ortodontisk behandling.
 • ROTFRAKTUR / KRONFRAKTUR

BEHANDLING

Behandlingsalternativ

Följande behandlingar är aktuella vid luckslutning av entandslucka 3:a till 3:a:

 • TANDSTÖDD PROTETIK – när granntänder har omfattande fyllningar eller andra skador.
 • SINGELIMPLANTAT – vid intakta granntänder, glesställning. Beakta benvolym och luckans storlek.
 • ORTODONTI – retainer efter avslutad protetik.
 • ETSBRO / RESINRETINERAD BRO – kan ses som långtidstemporär lösning.
 • AVTAGBAR PARTIALPROTES – kan ses som en långtidstemporär lösning.
 • AUTOTRANSPLANTATION – lämplig ålder 7-10 år.
 • UTBYGGNAD AV GRANNTÄNDER – vid generell glesställning eller vid mindre luckor.

ORTODONTI

Se faktabladet: Ortodontisk luckslutning i fronten

 • Luckslutning
 • Skapa plats för singelimplantat
 • Skapa god stabilitet för incisiver mot antagonister inför t ex implantatbehandling

ETSBRO / RESINRETINERAD BRO

Se faktabladet: Etsbroar

FÖRDELAR:

 • Tandsubstansbevarande
 • Ingen eller minimal preparation
 • God estetik
 • Kort behandlingstid
 • Låg kostnad

NACKDELAR:

 • Teknikkänslig metod
 • Vid retentionsförlust – risk för karies
 • Låg överlevnad

SINGELIMPLANTAT

Se faktabladet: Implantatstödd krona

FÖRDELAR:

 • Tandsubstansbevarande för granntänder
 • Diastema kan bevaras
 • God prognos

NACKDELAR:

 • Ibland svårt att förutsäga det estetiska resultatet
 • Tilläggskirurgi ibland nödvändig (augmentation, mjukvävnadskirurgi)
 • Höga kostnader
 • Lång behandlingstid
 • Försämrad estetik vid mucosaretraktion

TANDSTÖDD 3-LEDSBRO

Prognosen kan påverkas av i vilken ålder protetiken utförs.
Förändringar av tandfärg och kronlängd är faktorer att beakta om tandstödd protetik utförs i unga år, detta kan föranleda till ny protetik.

FÖRDELAR:

 • Etablerad behandlingsprocedur
 • Förutsägbart gott estetiskt resultat vid subgingival preparationsgräns samt vid planerad utformning av pontic
 • God prognos

NACKDELAR:

 • Avverkar tandsubstans
 • Risk för skador på marginalt parodontium vid djup subgingival preparationsgräns
 • Risk för pulpaskador
 • Försämrad estetik vid supragingival preparationsgräns och/eller vid gingivaretraktion

AVTAGBAR PARTIALPROTES

Se faktabladet: Avtagbar partialprotes

FÖRDELAR:

 • Tandsubstansbevarande
 • Ingen eller minimal preparation
 • Acceptabel estetik
 • Kort behandlingstid
 • Låg kostnad
 • Tänder kan tillsättas om ytterligare tand går förlorad

NACKDELAR:

 • Kariesrisk på retentionständer om retentionselement finns
 • Plackackumulerande
 • Risk för ökad belastning och ökad mobilitet på retentionständer
 • Rörlig konstruktion
 • Adaptationsproblem

AUTOTRANSPLANTATION

Indikationer för denna terapi finns vid förlorad/saknad tand i överkäksfronten p g a trauma eller agenesi eller vid spridda multipla agenesier.

Många dentala trauma inträffar i åldern 7-10 år. Detta sammanfaller med rotutvecklingen på premolarer.

Överlevnad för autotranspanterade premolarer:
90 respektive 79% för 33 autotransplanterade premolarer. Medel uppföljningstid 26.4 år (spridning 17-41 år).

NATIONELLA RIKTLINJER 2022


Referenser

Czochrowska EM, Skaare AB, Stenvik A, Zachrisson BU. Outcome of ortodontic space closure with a missing maxillary central incisor. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2003;123: 597-603.

Bergendal B, Hallonsten A-L, Koch G, Ludvigsson N, Olgart K. Composite retained bridges. A follow-up study in adolescents. Swed Dent J 1983;7:217-225.

Creugers N.H.J., De Kanter R.J.A.M. Patients’satisfaction in two long-term clinical studies on resin-bonded bridges. Journal of Oral Rehab 2000;27:602-607.

Ketabi AR, Kaus T, Herdach F, Groten M, Probster L, Weber H. Thirteen-year follow-up study of resin-bonded partial dentures. Quintessence Int. 2004 May;35(5):407-10.

Belser Urs C, Schmid B, Higginbottom F, Buser D. Outcome Analysis of Implant Restorations Located in the Anterior Maxilla: A Review of Recent Literature. Int J Oral Maxillofac Implants 2004;19:30-42.

Jemt T & Pettersson P. A 3-year follow-up study on single implant treatment.J Dent 1993;21:203-8.

Walter W, Klemke J, Worle M, Heners M. Implant-supported single–tooth replacements: risk of implant and prosthesis failure. J Oral Implantol. 1996;22:236-9.

Haas R, Mailath-Pokorny G, Dörtbudak O, Watzek G, Polak C, Fürhauser R. A long-term follow-up of 76 Brånemark single-tooth implants. Clin Oral Impl Res 2002;13:38-43.

Krennmair G, Schmidinger S, Waldenberger O. single-tooth replacement with the Frialit-2 system: A retrospective clinical analys of 146 implants. Int J Oral Maxillofac Implants. 2002;17:78-85.

Lindquist E, Karlsson S. Success rate and failures for fixed partial dentures after 20 years of service: Part I. Int J Prosthodont. 1998;11:133-8.

De Backer H, Van Maele G, De Moor N, Van den Berghe L. Single-Tooth Replacement: Is a 3-unit Fixed Partial Denture Still an Option? A 20-Year Retrospective Study. Int J Prosthodont 2006;19:567-573.

Grundström L, Nilner K, Palmqvist S. An 8-year follow-up of removable partial denture treatment performed by the Public Dental Health Service in a Swedish county. Swed Dent J. 2001;25:75-79.

Zachrisson B U, Stenvik A, Haanaes H R. Management of missing anterior teeth with emphasis on autotransplantation. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2004;126:284-8.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons