A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Senast uppdaterat 8 maj 2023

Publiceringsdatum 22 maj 2011

Tandstödd bro med minst en stiftförsedd tand och med extension

BAKGRUND

Tandvårdsriktlinjer enligt socialstyrelsen

De stora övergripande riskerna i samband med denna åtgärd har beskrivits i faktabladet Tandstödd bro med extension. Nedanstående text utgår från att läsaren är bekant med innehållet i den texten.

Utgör en stiftförsedd tand en protetisk risk?

En rotfylld och stiftförsedd tand har oftast mindre mängd kvarvarande tandsubstans än vad en vital tand har. Mindre mängd kvarvarande tandsubstans innebär retentionsproblem med risk för lossnande av krona eller brokonstruktion. Mindre mängd kvarvarande tandsubstans ökar också risken för utmattningsfrakturer av både dentinpelare och rot.

Nonvitala tänder tycks också ha en högre smärttröskel vid belastning än vitala tänder. Det kan bidra till att rotfyllda tänder utsätts för högre belastningar än vitala tänder, med en därmed ökad risk för fraktur av både tand och cementlås.

Anledningen till att en stiftförsedd tand utgör en protetisk/teknisk risk är alltså att tandsubstansförlust ger både en högre risk för lossnande och en högre risk för fraktur.

Påverkas den protetiska/tekniska risken av var i extensionsbron den stiftförsedda tanden är placerad?

I en omfattande klinisk efteruppföljning redovisas en överlevnad efter 16 år på 73 % för extentionsbroar på enbart vitala brostöd, jämfört med 52 % för extentionsbroar med något rotfyllt och stiftförsett brostöd. Vilken eller vilka av brostöden som var rotfyllda och stiftförsedda framgår inte av studien.

På en rak balk är spänningarna som störst nära balkens infästning. Översatt till en bro med posteriora extensionsled blir det till regionen kring stödtanden närmast extensionsledet. Eftersom utmattningsfrakturer inträffar där dragspänningarna är som störst är risken för lossnande, rotfraktur och stiftfraktur störst om den rotfyllda tanden är placerad intill ett extensionsled. Om ett annat brostöd än det närmast extensionsledet utgörs av en stiftförsedd tand, bör påverkan bli marginell.

NATIONELLA RIKTLINJER 2022


Referenser

Randow K, Glantz P-O, Zöger B (1986) Technical failures and some related clinical complications in extensive fixed prosthodontics. An epidemiological study of long-term clinical quality. Acta Odontol Scand 44:241-255.

Randow K, Glantz P-O (1986) On cantilever loading of vital and non-vital teeth. An experimental clinical study. Acta Odontol Scand 44:271-277.

De Backer H, Van Maele G, Decock V, Van der Berghe L (2007) Long-Term Survival of Complete Crowns, Fixed Dental Prostheses, and Cantilever Fixed Dental Prostheses with Posts and Cores on Root Canal-Treated Teeth. Int J Prosthodont 20:229-234.

Nyman S, Lindhe J (1979)A Longitudinal Study of Combined Periodontal and Prosthetic Treatment of Patients With Advanced Periodontal Disease. J Periodontol 50:163-169

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons