Visa samtliga: A

Rubrik

Författare

Övertandläkare Maria Westin, Oralmedicin-sjukhustandvård/Odontologen, Göteborg,

Docent Krister Bjerklin, Odontologiska Institutionen/Jönköping,

Universitetslektor/övertandläkare Margareta Hultin, Institutionen för Odontologi/Karolinska institutet, Huddinge,

Specialistläkare Dermatologi & Venereologi Markus E.S. Danielsson Darlington, Hudkliniken Halmstad, Region Halland samt Hudkliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Sahlgrenska Akademin, Västra Götalandsregionen,

Övertandläkare Erik Lindfors, Specialisttandvården Kaniken Folktandvården i Uppsala län,

Övertandläkare Ann Lindunger, Avd för Protetik /Eastmaninstitutet - Folktandvården i Stockholm,

Övertandläkare Johan Blomgren, Oral medicin/SU/Östra,

Docent, Universitetslektor, Övertandläkare Bodil Lund, Enheten för käkkirurgi, Institutionen för odontologi, Karolinska Institutet/Käkkirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm,

Docent Thomas Kvist, Endodonti, Sahlgrenska Akademin/Göteborgs universitet,

Professor övertandläkare Anders Holmlund, Avd för Käkkirurgi, Odontologiska Institutionen /Karolinska institutet, Huddinge,

Professor övertandläkare Anders Holmlund, Avd för Käkkirurgi, Odontologiska Institutionen /Karolinska institutet, Huddinge,

Docent Maria Pigg, Endodonti/Odontologiska fakulteten, Malmö högskola,