A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Visa samtliga: G

Rubrik

Författare

Övertandläkare Kerstin Schander, Specialistkliniken för parodontologi/Odontologen, Göteborgs universitet,

Cajsa Fabricius, tandläkare och Ulf Örtengren, professor, Avd för Kariologi. Odontologiska Institutionen/Sahlgrenska Akademin, Göteborg. Biomaterial, Institutt for klinisk odontologi/Det medicinske fakultet, Norges Arktiska Universitet/Tromsø, Norge.,

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons