A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Visa samtliga: I

Rubrik

Författare

Övertandläkare Erik Lindfors, Specialisttandvården Kaniken/Folktandvården i Uppsala län,

Övertandläkare Cecilia Johanson, Sahlgrenska Akademin,

Övertandläkare och Med.dr. Shariel Sayardoust avdelningen för parodontologi, Odontologiska institutionen, Jönköping/ avd. för Biomaterial, Sahlgrenska akademin, GU,

Övertandläkare Bo Sundh, Institutionen för odontologi/Göteborg,

Övertandläkare Sargon Barkarmo, Odontologiska Institutionen/Sahlgrenska Akademin/Göteborgs universitet/Sahlgrenska Gbg Universitet,

,

Övertandläkare, specialist i oral protetik Jan Ekenbäck, Institutet för Odontologi/Karolinska Institutet,

Övertandläkare Per Häger, Specialistkliniken för protetik, Karlstad/Landstinget i Värmland,

Professor emeritus Anders Ekfeldt, Institutt for klinisk Odontologi/Universitetet i Oslo,

Docent Krister Bjerklin, Odontologiska Institutionen/Jönköping,

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons