M

Magnetresonans

BAKGRUND OCH TEKNIK Magnetresonans, MR eller MRI ( magnetic resonance imaging ) utgör numera en av de viktigaste teknikerna för framställning av diagnostiska bilder. Tekniken visar tomografiska bilder och möjliggör  – utan användande av joniserande strålning – framställning av  godtyckligt orienterade skiktbilder, som återger mjukdelsvävnad med mycket hög kontrast och

Läs hela faktabladet »

Maskinell instrumentering

BAKGRUND Instrumentering av rotkanalen anses vara ett av de viktigaste stegen i rotkanalsbehandlingen. Syftet är att förebygga eller behandla ett infekterat rotkanalssystem, d v s att uppnå bakteriefrihet. Instrumenteringen möjliggör kemisk desinfektion av rotkanalssystemet, då den skapar fysiskt utrymme för spolvätskor och eventuella antibakteriella inlägg. Instrumenteringen skall också möjliggöra för

Läs hela faktabladet »

Materialval vid implantatprotetik

BAKGRUND Även om man i tidiga studier av de moderna, skruvformade implantaten noggrant beskrev kirurgisk och protetisk behandlingsgång var man ytterst knapphändig i diskussionerna kring materialval för suprakonstruktionerna. Mer eller mindre uttalat kopierade man de koncept som vid tiden gällde för tandretinerade konstruktioner: guldakryl, olika metallkeramer och så småningom helkeramer.

Läs hela faktabladet »

Materialval vid tandstödda MK-konstruktioner

BAKGRUND Trots att det blir allt vanligare med helkeramiska konstruktioner inom tandstödd protetik framstår metallkeramiska (MK) konstruktioner oftast som ett huvudalternativ för de flesta tandläkare, åtminstone vid större broar. MK är dock inget enhetligt begrepp; det finns flera olika material att välja mellan, alla med sina för- och nackdelar. Jämförande

Läs hela faktabladet »

Modifierad kondylotomi

BAKGRUND Tandvårdsriktlinjer enligt socialstyrelsen Inspirationen till detta ingrepp kommer ifrån ortopedin där en osteotomi utförs i tibia för att ändra belastningen på menisken i knät. Genom att förändra läget på ledytan kan en skadad lateral menisk avlastas genom att belastningen istället läggs över på den mediala menisken eller omvänt. Överfört

Läs hela faktabladet »

Molar Incisor Hypomineralization, MIH

BAKGRUND Sedan slutet av 1970-talet har tandvården i Sverige sett nyerupterade sexårständer med opaka vit-gula till gulbruna fläckar ofta i kombination posteruptivt sönderfall av emaljen. I många fall fanns det också opaka fläcka på de permanenta framtänderna. Tänderna isade och var smärtsamma för barnen i synnerhet när det också var

Läs hela faktabladet »

Motiverande samtal

BAKGRUND Tandvårdslagen beskriver att tandvården ska bygga på respekt för patienters självbestämmande och delaktighet. Personer som besökt tandvården för undersökning eller behandling behöver få information. Det handlar om att få ta del av undersökningsresultatet, att få veta vilka behandlingsalternativ som finns och kostnader för behandlingen. Om informationen ges i dialog

Läs hela faktabladet »

Munhygien och egenvård

BAKGRUND Munhygien har betydelse för hälsa och sjukdom eftersom mikroorganismer i den orala biofilmen orsakar både gingivit, parodontit och karies. Munhygien ingår i den personliga hygienen vilken påverkar individens välbefinnande och sociala relationer. God eller dålig munhygien är en värdering av hur pass rent det är i munnen, men begreppet

Läs hela faktabladet »

Muntorrhet

BAKGRUND Saliv produceras från olika spottkörtlar; tre stora pariga körtlar där öronspottkörteln (parotis) producerar serös saliv, tungspottkörteln (sublingualis) mukös saliv och underkäksspottkörteln (submandibularis) en blandad typ av saliv. Utöver dessa finns också många små accessoriska spottkörtlar som producerar mukös saliv. All denna saliv blandas i munhålan till så kallad helsaliv.

Läs hela faktabladet »

Myodynamisk hel underkäksprotes

BAKGRUND Helprotesbärande är en svår konst, som de flesta patienter trots allt lär sig att behärska. En hel överkäksprotes (HÖK) är förhållandevis lätt att anpassa sig till då den oftast kan få god retention till gomvalvet. Så är inte fallet när det gäller en hel underkäksprotes (HUK), eftersom det vanligtvis

Läs hela faktabladet »

Information om cookies på våra webbplatser

Våra webbplatser använder så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

– att webbplatsen innehåller cookies,

– vad dessa cookies används till och

– hur cookies kan undvikas.

 

I dessa syften används cookies:

Cookies används vid inloggning för att du t.ex. ska kunna skriva ut PM, faktablad eller övrig information, då måste du ha en temporär cookie som säger att du är inloggad. Det lagras dessutom en cookie för dem som valt att ha “automatisk inloggning”. Detta för att du ska slippa logga in varje gång du besöker webbplatserna. Genom denna cookie kan vi veta att du varit här förut och vilka inställningar du hade vid ditt sista besök.

 

Cookies används för att kunna få fram trafikstatistik

Cookien från Internetmedicin.se innehåller ingen personinformation, utan hjälper oss bara hålla reda på webbläsaren så att den blir unik för vår statistik.

 

Du kan stänga av funktionen att ta emot cookies

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du stänga av det i din webbläsares inställningar. Då kommer inga cookies att lagras i din dator, men det kan påverka webbplatsens funktion samt försvåra sammanställningen av besöksstatistiken för oss.

 

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande.

 

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen.

 

Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare. Läs mer på PTS; http://www.pts.se/

 

Tredjepartscookies

Internetmedicin använder tjänster från externa webbplatser som kan skapa så kallade tredjepartscookies på webbplatsen. Dessa har inte internetmedicin.se som avsändare. Till exempel används Google Analytics och TNS-SIFO för insamling av statistik. Delar av denna statistik publiceras på www.kiaindex.se. Annonshanteringssystemet Adform används och i vissa fall andra externa system för visning och statistik av annonser kan placera tredjehandscookies på webbplatsen.

 

Så här kontaktar du oss

För ytterligare information eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

 

Internetmedicin AB

Magasinsgatan 8C

434 37 Kungsbacka

E-post: info@internetmedicin.se