Visa samtliga: M

Rubrik

Författare

Övertandläkare Lars-Göran Hansson Specialist Odontologisk radiologi Neuroröntgen Universitetssjukhuset Lund/Tandvårdshögskolan Malmö Universitet,

Övertandläkare Brita Skyttner, Avd för Endodonti /Folktandvården Skanstull Stockholms Län,

Ötdl /odont dr Lars Hjalmarsson, Odont inst Sahlgrenska Akademin/Göteborgs Universitet,

Ötdl /odont dr Lars Hjalmarsson, Odont inst Sahlgrenska Akademin/Göteborgs Universitet,

Professor övertandläkare Anders Holmlund, Avd för Käkkirurgi, Odontologiska Institutionen /Karolinska institutet, Huddinge,

Övertandläkare, Odont. Dr. Specialist i pedodonti Birgitta Jälevik, Specialistcentrum för pedodonti och ortodonti/Sahlgrenska akademin Göteborgs Universitet,

Professor Pia Gabre Folktandvården Uppsala län,

Universitetslektor Katarina Konradsson, Institutionen för odontologi/Umeå Universitet, Dr odont. vet Katri Ståhlnacke, Folktandvårdens Folkhälsoenhet/Region Örebro län, Örebro universitet,

Ötdl, docent, universitetslektor Inger Wårdh, Ämnesföreträdare Gerodonti, Enhetschef för Oral diagnostik och kirurgi , Instit för odontologi, Karolinska institutet,

Övertandläkare, specialist i oral protetik Jan Ekenbäck, Institutet för Odontologi/Karolinska Institutet,