A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Sök faktablad
A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Parodontalkirurgi – emaljmatrixprotein som tillägg till lambåkirurgi

BAKGRUND Rekonstruktiv/regenerativ parodontal kirurgisk behandling syftar till att skapa ett nytt parodontalt fäste vid angulära parodontala bendefekter alt furkationsinvolveringar (det vill säga återskapa rotcement, rothinna och alveolärt ben). Den kan även användas för att täcka blottade rotytor vid behandling av gingivala retraktioner.En behandlingsprincip vid  rekonstruktiv/regenerativ behandling är att använda emaljmatrixprotein (EMD) i samband med lambåkirurgi. […]

Posted in Parodontologi | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment