A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Sök faktablad
A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Benaugmentation med autologt ben vid implantatbehandling

BAKGRUND Vid avsaknad av alveolärt ben i samband med implantatbehandling finns det olika tekniker och material att tillgå för att göra en optimal fixturplacering och därmed skapa möjligheten till optimala anatomiska förhållanden i munnen för den protetiska rehabiliteringen. Det finns fyra huvudsakliga material: Autologt ben Allograft ben (humant kadaver ben) Alloplastiskt material (syntetiskt benmaterial) Xenograft […]

Posted in Käkkirurgi, Parodontologi | Tagged , , , , | Leave a comment