A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Sök faktablad
A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Käkregistrering för proteser

Beskrivningen av käkregistrering gäller i första hand för hela proteser, men samma principer gäller i stort för partialproteser, hela implantatbroar och större tandburna broar där bitschablon anses nödvändig. Ännu har vi inte kommit helt till digitalisering. BAKGRUND Käkregistrering är ett omfattande moment, som kräver stora kunskaper och eftertanke. Samtidigt ger det tillfälle att fördjupa den […]

Posted in Protetik | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment