A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Sök faktablad
A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Läkemedelsrelaterad käkbensnekros (MRONJ)

BAKGRUND Läkemedelsrelaterad nekros i käkbenet, medication related osteonecrosis of the jaw, (MRONJ) är en känd komplikation och en klinisk diagnos som i första hand kan relateras till behandling med läkemedel som påverkar benvävnad och mineralisering (bisfosfonater och denosumab). Den skelettstärkande behandlingen används för att behandla både maligna och benigna tillstånd kopplat till ökad osteoklastaktivitet i […]

Posted in Käkkirurgi, Orofacial medicin | Tagged , , , , , , , , | 1 Comment

Odontologiskt omhändertagande av patienter efter avslutad strålbehandling i huvud-halsområdet

BAKGRUND Huvud-och halscancer är ett samlingsbegrepp för maligna tumörer i läpp, munhåla, svalg, struphuvud, näsa och bihålor. Omkring 90 % av dessa tumörer är skivepitelcancrar. Övriga tumörer är olika typer av spottkörteltumörer, maligna lymfom och maligna melanom. De flesta huvud-halstumörer behandlas med kirurgi, strålbehandling, cytostatikabehandling samt kombinationer av dessa behandlingar. Patienter som genomgår strålbehandling får […]

Posted in Orofacial medicin | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment