A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Sök faktablad
A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Protetisk behandling i djupa bett

BAKGRUND Alla med protetisk erfarenhet vet att risken för protetiska komplikationer är större i djupa bett än i kant-i-kantbett. Ändå går det inte att verifiera detta i kliniska studier och därmed finns det inte heller några nationella riktlinjer om hur man bör gå tillväga vid protetisk behandling i djupa bett. Vid en litteraturgenomgång inför detta […]

Posted in Ortodonti, Protetik | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Djupbett

BAKGRUND Djupbett innebär en förstorad vertikal överbitning. Där överkäkständer i fronten biter helt förbi underkäkständer används ibland benämningen täckbett.Prevalensen för djupbett i en vuxen befolkning uppgår till ca 8-10 %. SYMTOM Djupbett på vuxna behandlas ofta på följande indikationer: nedsatt tuggfunktion talpåverkan psykosociala/estetiska skäl Djupbett kan vara en riskfaktor för käkfunktionsproblem. Vid obehandlat djupbett föreligger […]

Posted in Ortodonti | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment