A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Sök faktablad
A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Förändringar av bettavvikelser från 3 till 7 års ålder

BAKGRUND Vid 3 års ålder är det primära bettet komplett hos de allra flesta barn. Bettets utveckling sker i takt med att barnet växer i käkarna men framförallt när tandväxling sker från primära tänder till permanenta tänder. Åren fram till 6-7 års ålder har barnet det vi kallar primära bettet, då bettet endast består av […]

Posted in Ortodonti | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Kraniofaciala syndrom, ortodonti som del i bettrehabilitering

BAKGRUND Tandvårdsriktlinjer enligt socialstyrelsen Kraniofaciala syndrom är benämningen på medfödda tillstånd som berör skallens och ansiktets tillväxtområden och där flera olika symptom uppträder tillsammans i en viss kombination. Kraniofaciala syndrom medför ofta en lång multidisciplinär behandling. Fördjupad läsning: Kraniofaciala syndrom Syftet med behandlingen är att normalisera: utseende tal bettfunktion psykosocial hälsa Epidemiologi I Sverige föds […]

Posted in Ortodonti, Pedodonti | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Sagittala avvikelser

BAKGRUND Sagittala bettavvikelser delas in i: Postnormala (överbett eller Angle klass II-bett) Prenormala (underbett eller Angle klass III-bett) Avvikelserna kan vara skelettala, dentala eller i kombination. Prenormalt bett med anterior tvångsförd invertering kallas även pseudo klass III-relation. I en ungdomspopulation ligger prevalensen postnormala bett på ca 14-26 % och prenormala bett på 0,5-5 %. Orsaker […]

Posted in Ortodonti | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Djupbett

BAKGRUND Djupbett innebär en förstorad vertikal överbitning. Där överkäkständer i fronten biter helt förbi underkäkständer används ibland benämningen täckbett.Prevalensen för djupbett i en vuxen befolkning uppgår till ca 8-10 %. SYMTOM Djupbett på vuxna behandlas ofta på följande indikationer: nedsatt tuggfunktion talpåverkan psykosociala/estetiska skäl Djupbett kan vara en riskfaktor för käkfunktionsproblem. Vid obehandlat djupbett föreligger […]

Posted in Ortodonti | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment