A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Sök faktablad
A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Tandstödd bro med extension

BAKGRUND Tandvårdsriktlinjer enligt socialstyrelsen Broöverlevnaden är generellt sett lägre för broar med extensionsled än för inspända broar. Studier redovisar också ett ökat antal komplikationer på broar med flera extensionsled, och fler komplikationer inom allmäntandvård än inom specialisttandvård.   Biomekanik En tandstödd bro kan ur mekanisk synpunkt betraktas som en balk. Extensionsled gör att brobalken i […]

Posted in Protetik | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Tandstödd bro med minst en stiftförankrad tand och med extension

BAKGRUND Tandvårdsriktlinjer enligt socialstyrelsen De stora övergripande riskerna i samband med denna åtgärd har beskrivits i faktabladet Tandstödd bro med extension. Nedanstående text utgår från att läsaren är bekant med innehållet i den texten.   Utgör en stiftförankrad tand en protetisk risk? En rotfylld och stiftförsedd tand har oftast mindre mängd kvarvarande tandsubstans än vad […]

Posted in Protetik | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Tandstödd bro på tänder med reducerat benstöd och med extension

BAKGRUND Tandvårdsriktlinjer enligt socialstyrelsen De stora övergripande riskerna och behandlingsstrategierna i samband med denna åtgärd har beskrivits under Tandstödd bro med extension. Nedanstående text utgår från att läsaren är bekant med innehållet i den texten. En lämplig patientgrupp för broar med extensionsled är ofta patienter med en behandlad parodontit där kvarvarande tänder i en käke […]

Posted in Protetik | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment