A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Sök faktablad
A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Rebasering av helprotes

BAKGRUND I engelsk litteratur skiljer man på reline och rebase. Med reline avses att bara protesens slemhinneyta ersätts. Rebase betyder att allt basmaterial byts ut, det är bara tänderna som inte byts.På svenska används vanligen synonymt basning eller rebasering i betydelsen att slemhinneytan ersätts. En protes vilar på slemhinnorna, som ligger ovanpå det underliggande benet […]

Posted in Protetik | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment