A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Sök faktablad
A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Maskinell instrumentering

INLEDNING Den mekaniska instrumenteringen av rotkanalssystemet är en av grundpelarna i den endodontiska behandlingen och syftar till att: Mekaniskt avlägsna mikroorganismer, infekterat material och pulpavävnad från rotkanalsystemet Vidga rotkanaler för att ge möjlighet för antimikrobiella spolvätskor och rotkanalsinlägg att verka fullt ut Forma/preparera rotkanalsystemet och skapa möjlighet för att på tillförlitligt och säkert sätt försluta […]

Posted in Endodonti | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment