A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Sök faktablad
A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Desinfektionsmedel inom rotbehandling

BAKGRUND I rotbehandling finns två moment som kräver användande av desinfektionsmedel;Det ena är i samband med åtkomligheten som kräver ett antiseptiskt arbetssätt så att inte rotkanalen kontamineras med mikroorganismer. Dessa mikroorganismer kan komma från tanden, munhålan eller omgivningen.Det andra momentet är själva rotbehandlingen, som bygger på en kemo-mekanisk desinfektion. Det innebär att desinfektionsmedel som används […]

Posted in Endodonti | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Rotfyllningsmaterial

BAKGRUND Rotfyllningsmomentet är den avslutande delen av den endodontiska behandlingen och syftar till: Att försegla tanden och förhindra mikroorganismer från att kolonisera rotkanalsystemet. Att kapsla in eventuella kvarvarande bakterier i rotkanalssystemet för att förhindra exponering för den periradikulära vävnaden. Att förhindra läckage av nutrienter till rotkanalssystemet från kronan och den periradikulära vävnaden. Vid val av […]

Posted in Endodonti | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment