A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Sök faktablad
A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Rotfylld tand

BAKGRUND Orsaken till att en tand har blivit rotfylld varierar. Det vanligaste är dock att den rotfyllda tanden haft en djup kariesskada, varpå: Pulpektomi med temporär rotfyllning Rotbehandling, nekrotisk pulpa Epidemiologi Andelen rotfyllda tänder varierar kraftigt mellan olika populationer. Ett allmänt mönster är dock att rotfyllda tänder blir vanligare med stigande ålder. I en epidemiologisk […]

Posted in Endodonti | Tagged , , , , , , , | Leave a comment