A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Sök faktablad
A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Parodontalkirurgi – emaljmatrixprotein som tillägg till lambåkirurgi

BAKGRUND Rekonstruktiv/regenerativ parodontal kirurgisk behandling syftar till att skapa ett nytt parodontalt fäste vid angulära parodontala bendefekter alt furkationsinvolveringar (det vill säga återskapa rotcement, rothinna och alveolärt ben). Den kan även användas för att täcka blottade rotytor vid behandling av gingivala retraktioner.En behandlingsprincip vid  rekonstruktiv/regenerativ behandling är att använda emaljmatrixprotein (EMD) i samband med lambåkirurgi. […]

Posted in Parodontologi | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Parodontalkirurgi

BAKGRUND Parodontalkirurgi utförs som ett led i behandlingen att stoppa sjukdomsutveckling och förhindra fortsatt sjukdomsprogression och räknas som en korrektiv (korrigerande) åtgärd med tre huvudsakliga syften: skapa förbättrad insyn och åtkomlighet för rengöring (debridering) av defekt och rotyta skapa möjlighet för åtkomlighet för patientens egenvård eventuellt återskapa förlorad parodontal vävnad Parodontalkirurgi utförs i de två […]

Posted in Parodontologi | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment