A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Sök faktablad
A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Kunskapsstyrning i tandvården

VAD ÄR KUNSKAPSSTYRNING? Kunskapsstyrning handlar om att utveckla, sprida och använda den bästa tillgängliga kunskapen inom till exempel hälso- och sjukvård och tandvård. Målet är jämlik vård. Kunskapsstyrningen innefattar alla aktiviteter som behövs på alla nivåer, för att varje patientmöte ska vara baserat på bästa tillgängliga kunskap. I målet ingår att bidra till att utveckla […]

Posted in Övrigt | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment