A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Sök faktablad
A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Motiverande samtal

BAKGRUND Tandvårdslagen slår fast att tandvården ska bygga på respekt för patienters självbestämmande och delaktighet. Personer som besökt tandvården för undersökning eller behandling behöver få information om undersökningsresultatet, behandlingsalternativ och kostnader för behandlingen. Om informationen ges i dialog med patienten ökar chansen att patienten ska uppleva delaktighet och självbestämmande. Oftast behöver patienten även få råd […]

Posted in Cariologi | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Smärta och funktionsstörning i käkmuskulatur – information och beteendepåverkande behandling

  BAKGRUND Målet med information och beteendepåverkande behandling vid smärta och funktionsstörning i käkleder och tuggmuskulatur är att begränsa smärtan och funktionsstörningarna eller avhjälpa dessa helt. Även om vi inte botar så kan vi trösta och nästan alltid lindra med enkla individuellt anpassade och reversibla behandlingar, såsom: lugnande information beteendepåverkande behandling motorisk aktivering Orsaker Orsaken […]

Posted in Bettfysiologi | Tagged , , , , , , , | Leave a comment