A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Sök faktablad
A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Nationella riktlinjer för tandvård

BAKGRUND Den 28 september 2021 publicerades Socialstyrelsens nationella riktlinjer för tandvård. Riktlinjerna ger rekommendationer om tandvård för barn (under 18 år) och vuxna (från 18 år). Denna version ersätter riktlinjerna från 2011, och presenterar rekommenda­tionerna på ett nytt sätt. Riktlinjerna gäller i första hand allmäntandvård, men vissa rekommendationer gäller också specialisttandvård. Här presenteras information om […]

Posted in Övrigt | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Nationella riktlinjer för tandvård – tips för kliniskt verksamma

KORT OM NATIONELLA RIKTLINJER Detta faktablad innehåller ett urval av rekommendationerna i de nationella riktlinjerna för tandvård. Riktlinjerna i sin helhet finns på Socialstyrelsens webbplats. För en mer utförlig beskrivning av hur riktlinjerna tas fram – se separat faktablad. Den 28 september 2021 publicerades Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för tandvård. De nya riktlinjerna ersätter riktlinjerna […]

Posted in Övrigt | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment