A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Sök faktablad
A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Ocklusal korrigering

BAKGRUND Ett bett med oharmonisk ocklusion kan orsaka dentala skador, ge försämrad tuggfunktion och försvåra en protetisk rehabilitering. Med relativt enkla insatser kan ocklusal korrigering göras med gott resultat. Den ocklusala korrigeringen syftar till att optimera kontaktförhållanden mellan antagonister i bettet genom att omforma ocklusalytorna utan att förlora kuspar och fossor.  Förändringar i ocklusionen kan […]

Posted in Bettfysiologi | Tagged , , , , , , , | Leave a comment