A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Sök faktablad
A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Läkemedelsrelaterad käkbensnekros (MRONJ)

BAKGRUND Läkemedelsrelaterad nekros i käkbenet, medication related osteonecrosis of the jaw, (MRONJ) är en känd komplikation och en klinisk diagnos som i första hand kan relateras till behandling med läkemedel som påverkar benvävnad och mineralisering (bisfosfonater och denosumab). Den skelettstärkande behandlingen används för att behandla både maligna och benigna tillstånd kopplat till ökad osteoklastaktivitet i […]

Posted in Käkkirurgi, Orofacial medicin | Tagged , , , , , , , , | 1 Comment

Läkemedelsbiverkningar i munhålan

BAKGRUND Kunskaperna kring orala läkemedelbiverkningar är bristfälliga. Till stora delar beror detta på att det brister i tandläkarnas rapportering. Det är viktigt att både tandläkare och läkare förstår när en reaktion i munhålan är relaterad till läkemedelsbehandling, så att adekvata åtgärder kan sättas in så snart som möjligt. Det är också viktigt att allvarliga biverkningar […]

Posted in Orofacial medicin | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment