A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Sök faktablad
A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

OLP (Oral Lichen Planus)

BAKGRUND Oral lichen planus (OLP) är en relativt vanlig kronisk autoimmun sjukdom som påverkar munslemhinnan. OLP ingår i familjen lichenoida vävnadsreaktioner, tillsammans med lichenoida kontaktreaktioner, lichenoida läkemedelsreaktioner, och graft-versus-host disease.   Prevalens Prevalensen av OLP i den svenska befolkningen är ca 1 %. Medelåldern är 55 år och 65 % av patienterna är kvinnor.   […]

Posted in Orofacial medicin | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment