A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Sök faktablad
A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Agenesi av uk-5:or

BAKGRUND Avsaknad av anlag (agenesi/aplasi) för en eller båda andra premolarerna i underkäken förekommer hos omkring 3 % av barnen i Skandinavien. Detta innebär att det i genomsnitt bör finnas en elev i varje skolklass med denna avvikelse.För skandinaviska barn med normal bettutveckling, kan diagnosen fastställas vid 9-10 års ålder. I vissa fall syns inte […]

Posted in Ortodonti | Tagged , , , , , | Leave a comment