A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Sök faktablad
A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Amelogenesis imperfekta – protetisk behandling

BAKGRUND Patienter med diagnosen Amelogenesis imperfekta(AI) har en genetisk störning av emaljutvecklingen. AI är karaktäriserad av en mycket stor heterogenitet både kliniskt och genetiskt. Emaljstörningen drabbar i allmänhet både den primära och permanenta dentitionen, men är oftast mer tydlig i det permanenta bettet. Olika prevalens siffror har rapporterats, från ca 1:14000–1:1000. Det är viktigt att […]

Posted in Pedodonti, Protetik | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment