A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Sök faktablad
A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Röntgenremiss

BAKGRUND När en patient remitteras till en odontologisk röntgenspecialistverksamhet är remisstexten avgörande för att undersökningen och utlåtandet ska bli bästa möjliga. Remissen påverkar i första skedet bedömningen av undersökningens berättigande, det vill säga huruvida nyttan av undersökningen är större än risken som stråldosen medför. Berättigande är en av radiologins grundprinciper och att bedriva en verksamhet […]

Posted in Radiologi | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Parallellteknik

BAKGRUND Vi följer särskilda metoder vid avbildning av tände och käkben med intraorala röntgenbilder. Syftet med dessa regler är att säkerställa att diagnostiskt viktiga strukturer och detaljer avbildas enligt tekniska kvalitetskriterier och följer tandvårdens riktlinjer. Vid intraoral bildtagning är teoretiska kunskaper om projektionslära och bildtagning tätt sammankopplade med våra praktiska färdigheter. Vi behöver goda kunskaper […]

Posted in Radiologi | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment