A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Sök faktablad
A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Parallellteknik

BAKGRUND Vi använder särskilda metoder vid avbildning av tänder och käkben med intraorala röntgenbilder. Syftet med dessa är att säkerställa att diagnostiskt viktiga strukturer och detaljer avbildas enligt tekniska kvalitetskriterier och att våra undersökningar följer tandvårdens riktlinjer. Vid intraoral bildtagning är teoretiska kunskaper om projektionslära och bildtagning tätt sammankopplade med våra praktiska färdigheter. Vi behöver […]

Posted in Radiologi | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Röntgenremiss

BAKGRUND När en patient remitteras till en odontologisk röntgenspecialistverksamhet är remisstexten avgörande för att undersökningen och utlåtandet ska bli bästa möjliga. Remissen påverkar i första skedet bedömningen av undersökningens berättigande, det vill säga huruvida nyttan av undersökningen är större än risken som stråldosen medför. Berättigande är en av radiologins grundprinciper och att bedriva en verksamhet […]

Posted in Radiologi | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment