A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Sök faktablad
A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Parodontit och hjärtkärlsjukdomar

BAKGRUND Parodontit och hjärtkärlsjukdomar med bakgrund i ateroskleros (kranskärlsjukdomarna angina pectoris, hjärtinfarkt, och cerebrovaskulära sjukdomar såsom aterotrombotisk hjärninfarkt (stroke) samt perifera kärlsjukdomar) är stora globala folksjukdomar som orsakar mycket lidande och som leder till stora hälsoproblem. Under de senaste 30 åren har ett eventuellt samband mellan dessa två tillstånd diskuterats. Som en förklaringsmodell har inflammation […]

Posted in Parodontologi | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment