A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Sök faktablad
A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Partialprotes – konstruktionsprinciper

FÖRUTSÄTTNINGAR Innan det är dags att ersätta förlorade tänder med en permanent partialprotes, ska all nödvändig förbehandling vara utförd. Alla alternativa behandlingsformer ska ha beaktats och patienten skall ha fått information om alternativen. Partialproteser kopplade med attachment tas inte upp i framställningen här, men urtagskronor är förstås något som ska ingå i behandlingsarsenalen. Urtagskronor är […]

Posted in Protetik | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Maskinell instrumentering

INLEDNING Den mekaniska instrumenteringen av rotkanalssystemet är en av grundpelarna i den endodontiska behandlingen och syftar till att: Mekaniskt avlägsna mikroorganismer, infekterat material och pulpavävnad från rotkanalsystemet Vidga rotkanaler för att ge möjlighet för antimikrobiella spolvätskor och rotkanalsinlägg att verka fullt ut Forma/preparera rotkanalsystemet och skapa möjlighet för att på tillförlitligt och säkert sätt försluta […]

Posted in Endodonti | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment