A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Sök faktablad
A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Nationella riktlinjer för tandvård

BAKGRUND Den 28 september 2021 publicerades Socialstyrelsens nationella riktlinjer för tandvård. Riktlinjerna ger rekommendationer om tandvård för barn (under 18 år) och vuxna (från 18 år). Denna version ersätter riktlinjerna från 2011, och presenterar rekommenda­tionerna på ett nytt sätt. Riktlinjerna gäller i första hand allmäntandvård, men vissa rekommendationer gäller också specialisttandvård. Här presenteras information om […]

Posted in Övrigt | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment