A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Sök faktablad
A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Magnetresonans

BAKGRUND OCH TEKNIK Magnetresonans, MR eller MRI ( magnetic resonance imaging ) utgör numera en av de viktigaste teknikerna för framställning av diagnostiska bilder. Tekniken visar tomografiska bilder och möjliggör  – utan användande av joniserande strålning – framställning av  godtyckligt orienterade skiktbilder, som återger mjukdelsvävnad med mycket hög kontrast och som därför känsligt kan visa […]

Posted in Radiologi | Tagged , , , , , , , | Leave a comment