A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Sök faktablad
A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Parodontit och hjärtkärlsjukdomar

BAKGRUND Parodontit och hjärtkärlsjukdomar med bakgrund i ateroskleros (kranskärlsjukdomarna angina pectoris, hjärtinfarkt, och cerebrovaskulära sjukdomar såsom aterotrombotisk hjärninfarkt (stroke) samt perifera kärlsjukdomar) är stora globala folksjukdomar som orsakar mycket lidande och som leder till stora hälsoproblem. Under de senaste 30 åren har ett eventuellt samband mellan dessa två tillstånd diskuterats. Som en förklaringsmodell har inflammation […]

Posted in Parodontologi | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Rotspricka, ett diagnostiskt dilemma

BAKGRUND Det är inte ovanligt att endodontiska behandlingar misslyckas på grund av rotsprickor. Patienten kan ha olika symtom, allt från lätt ömhet till svullnad och värk. Andra vanliga fynd är ömhet vid perkussion och vid palpation. Fistelbildning kan också ofta förekomma. Frekvensen av rotsprickor varierar för rotfyllda tänder mellan 4%-20%, en nyligen presenterad studie från […]

Posted in Endodonti | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment