A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Sök faktablad
A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Orala virusinfektioner

BAKGRUND Ett flertal virustyper kan manifestera sig i och i anslutning till munhålan. Den kliniska bilden och symptomen varierar. De vanligast förekommande är: Herpes simplexvirus (HSV) Varicella-zostervirus (VZV) Coxsackievirus Humant papillomavirus (HPV) HIV (Human Immunodeficiency Virus) Orsak Herpes simplexvirus smittar genom direktkontakt, varicella zostervirus och coxsackievirus smittar främst via inhalation av kontaminerade vätskedroppar (luftburen smitta). […]

Posted in Orofacial medicin | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment