A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Sök faktablad
A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Kunskapsstyrning i tandvården

VAD ÄR KUNSKAPSSTYRNING? Kunskapsstyrning handlar om att utveckla, sprida och använda bästa tillgängliga kunskap inom t ex hälso- och sjukvård och tandvård. Målet är jämlik vård. Kunskapsstyrningen innefattar alla aktiviteter som behövs på alla nivåer, för att varje patientmöte ska vara baserat på bästa tillgängliga kunskap. I målet ingår att bidra till att utveckla ett […]

Posted in Övrigt | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Nationella riktlinjer för tandvård

BAKGRUND Den 28 september 2021 publicerades Socialstyrelsens nationella riktlinjer för tandvård. Riktlinjerna ger rekommendationer om tandvård för barn (under 18 år) och vuxna (från 18 år). Denna version ersätter riktlinjerna från 2011, och presenterar rekommenda­tionerna på ett nytt sätt. Riktlinjerna gäller i första hand allmäntandvård, men vissa rekommendationer gäller också specialisttandvård. Här presenteras information om […]

Posted in Övrigt | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

SKaPa (Svensk kvalitetsregister för karies och parodontit)

BAKGRUND Sverige har mer än 100 nationella kvalitetsregister som framgångsrikt används för att utveckla kvaliteten inom hälso- och sjukvården och som värdefulla informationskällor för klinisk forskning (Emilsson et al 2015, Rosén et al 1999, Wejde et al 2005). Svenskt kvalitetsregister för Karies och Parodontit (SKaPa) har utvecklats för att vara ett sådant stöd för kvalitetsutveckling […]

Posted in Cariologi | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment