A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Sök faktablad
A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Djupbett

BAKGRUND Djupbett innebär en förstorad vertikal överbitning. Där överkäkständer i fronten biter helt förbi underkäkständer används ibland benämningen täckbett.Prevalensen för djupbett i en vuxen befolkning uppgår till ca 8-10 %. SYMTOM Djupbett på vuxna behandlas ofta på följande indikationer: nedsatt tuggfunktion talpåverkan psykosociala/estetiska skäl Djupbett kan vara en riskfaktor för käkfunktionsproblem. Vid obehandlat djupbett föreligger […]

Posted in Ortodonti | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment