Sök faktablad
A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd

Ämnesansvariga

Informationen i denna internettjänst granskas av ämnesansvariga. Det är ett led i kvalitetssäkringen inom internetodontologi.se.

Krister Bjerklin

Ortodonti

krister.bjerklin@mah.se

Annika Björkner

Endodonti

annika.bjorkner@mah.se

Vegard Garsjö

Orofacial medicin

vegard.garsjo@vgregion.se

Anders B. Holmlund

Käkkirurgi

anders.b.holmlund@telia.com

Leif Kullman

Radiologi

leif.kullman@ki.se

Erik Lindfors

Bettfysiologi

erik.lindfors@regionuppsala.se

Ola Norderyd

Parodontologi

ola.norderyd@rjl.se

Charlotte Simark

Cariologi

charlotte.simark@odontologi.gu.se

Christina Stecksen Blicks

Pedodonti

christina.stecksen.blicks@vll.se

Victoria Stenport

Protetik

victoria.stenport@odontologi.gu.se