Annons

Patientbroschyrer

Här kan du som tillhör professionen inom tandvården ladda ner informationsmaterial från dentalföretag och andra organisationer som kan vara till nytta i den kliniska vardagen.

Majoriteten av broschyrerna kan skrivas ut som pdf-filer direkt och i vissa fall kan man också beställa dessa från företagen eller förbunden i fråga. Det är respektive producent som ansvarar för innehållet i dessa broschyrer. Nytt material tillkommer kontinuerligt.

Välj behandlingsområde nedan:

Friska tänder - friskt tandkött: Professionell hjälp hemma och på klinik

Läs mer om hur Cervitec® (antibakteriell effekt) och Fluor Protector (skydd mot karies och erosioner) kan användas på klinik och för hemmabruk.

Ladda ner pdf här

Varning: starkt beroendeframkallande! Tetric EvoCeram® Bulk Fill och Bluephase® Style

Under de senaste åren har kompositmaterialen blivit betydligt bättre när det gäller estetik, nötningsresistens och andra materialegenskaper. De nya kompositerna möjliggör ett defektorienterat omhändertagande av kariösa lesioner. De är också lättare att reparera och är i många fall mer ekonomiska än andra restaurationsmaterial.

Ladda ner pdf här

Info för dig med torr och känslig mun

Patientfolder innehållande information om torr mun, orsaker till besvären samt hur man kan lindra dessa.

Ladda ner pdf här

Muntork – för torr och känslig mun

Informationsbroschyr för vårdpersonal och anhöriga. Beskriver hur Proxident Muntork kan användas tillsammans med vårdande produkter för torr och känslig mun.

Ladda ner pdf här

Munvård hela livet

Utbildningsbroschyr för vårdpersonal och anhöriga. Innehåller beskrivning om hur man utför munvård på någon annan.

Ladda ner pdf här

i-Kids - lösningar för dig inom barntandvård

Tänder och mun kräver professionell omvårdnad redan i barndomen, för att fungera väl och se bra ut. Ivoclar Vivadent erbjuder ett system av professionella dentala lösningar för hela tandvårdsteamet. i-Kids-programmet innehåller produkter för riskbedömning och diagnos, profylax, behandling, restauration och eftervård.

Ladda ner pdf här

All ceramic

Läs mer om keramrestaurationer och CAD/CAM-framstllning av keramiska kronor med systemen IPS Empress CAD och IPS e.max CAD.
Ladda ner pdf här

Välj rätt cement för alla kliniska situationer

Läs mer om när, hur och varför man kan använda olika cement.

Ladda ner pdf här

Telio® - Ett välplanerat provisorium ger lyckat slutresultat

Temporära restaurationer spelar en avgörande roll i behandlingsplaneringen. De ger en god uppfattning av det slutgiltiga resultatet. Funktionella och estetiska egenskaper bestäms i detta steg, men kan fortfarande regleras vid ett senare tillfälle. Här har du nyckeln till lyckade permanenta restaurationer. Telio är ett komplett system som innehåller produkter för alla faser från kort- till långtidstemporära material.

Ladda ner pdf här

Hjärta, lunga, mun

Den här foldern handlar om att förebygga och lindra munproblem vid hjärt- och lungsjukdom.

Ladda ner pdf här

Efter stroke: Att förebygga och lindra munproblem

Bra tips om hur man ska sköta sina tänder och munhygien efter stroke, vart man kan vända sig för att få hjälp och även vilken ekonomisk hjälp som finns att få.

Ladda ner pdf här

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons