Sök faktablad
A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd

Senast uppdaterad: 23 May 2018

Publicerad: 5 Jan 2013

Orala svampinfektioner

Granskad av: Övertandläkare Vegard Garsjö, Sjukhustandvården/Södra Älvsborg sjukhus

BAKGRUND

Svampinfektioner i munhålan förorsakas till största delen av Candida Albicans och benämns då oral candidos.
Upp till 80 % av befolkningen har Candida Albicans (CA) i sin normala munflora. Då CA är i balans med övrig mikroflora i munhålan finns ingen infektionsrisk. Vid förändringar av miljön i munhålan kan CA bli patogen och en svampinfektion kan utvecklas.
Det finns också mer ovanliga Candida-arter som t ex Candida Krusei och Candida Glabrata som kan vara mer resistenta mot den vanliga svampmedicinen Flukonazol.

 

Etiologi

Oral candidos räknas som en opportunistisk infektion, vilket innebär att den uppstår på grund av nedsatt motståndskraft i vävnaden som kan bero på olika lokala eller generella faktorer.

Generella predisponerande faktorer, exempel

 • Strålbehandling
 • Nedsatt allmäntillstånd
 • Bristtillstånd/undernäring
 • Antibiotikabehandling
 • Hematologiska sjukdomar
 • Dåligt kontrollerad diabetes
 • Generell immunosuppression
  Farmakologisk:
  -Cytostatika
  -Kortikosteroider och andra immunomodulerande mediciner
  Patologisk:
  -HIV och andra immunbristsjukdomar

Lokala predisponerande faktorer, exempel

 • Behandling med lokala kortikosteroider och andra immunmodulerande mediciner
 • Rökning
 • Bristande proteshygien (candidainfekterad protesstomatit är den vanligaste formen av candidainfektion och förekommer hos upp till 65 % av protesbärarna)
 • Atopiker (muntorrhet)Munvinkelragader och protesstomatit räknas som candidaassocierade lesioner, men ofta finns inslag av bakterier varför infektionen ofta är att betrakta som en blandinfektion.


SYMTOM

Candidainfektionen är ofta relativt symtomfri men sveda kan förekomma, framför allt vid de erythematösa formerna. Vissa patienter kan uppleva smakpåverkan och dysfagi.

 

KLINISKT UTSEENDE

Oral candidos förekommer som:

 • Pseudomembranös candidos

Den pseudomembranösa formen uppvisar vita lätt avskrapbara plack som under sig har en erytematös yta som kan vara lättblödande.


Pseudomembranös candidos


Pseudomembranös candidos


Pseudomembranös candidos

 • Erytematös candidos

Den erytematösa formen har inga avskrapbara plack. På tungan kan man ibland se dekeratiniserade/ depapillerade områden.


Erytematös candidos


Erytematös candidos


Erytematös candidos

 • Kronisk hyperplastisk candidos eller Kronisk plackliknande candidos

Kan förekomma överallt i munhålan men är vanligast i kommissuren och framför allt hos rökare. Förekommer som vita ej avskrapbara homogena eller nodulära lesioner.


Kronisk hyperplastisk/plackliknande candidos

 

DIAGNOSTIK

Oral candidos kan diagnostiseras genom:

 • Skrapprov från den infekterade ytan som skickas för odling till ett mikrobiologiskt laboratorium
 • Biopsitagning från det infekterade stället

Ofta räcker det dock med en klinisk undersökning för att ställa diagnos.

 

DIFFERENTIALDIAGNOSER

 • Oral lichen planus (retikulära icke avskrapbara vita områden, även erytematösa/erosiva områden)
 • Leukoplaki (vit ej avskrapbar slemhinneförändring med okänd genes)
 • Erytroplaki (röd slemhinneförändring med okänd genes. Starkt precancerös)
 • Lingua geografica/stomatitis geografica (vita girlangformade förändringar, ej avskrapbara, med intilliggande erytematösa områden som oftast förekommer på tungan, men även på övrig munslemhinna)

 

BEHANDLING

Utred alltid bakomliggande orsaker och behandla/avlägsna om möjligt lokala eller generella predisponerande faktorer.

 

Behandling med läkemedel:

 • Flukonazolkapsel (Fluconazol, Flukonazol, Diflucan, Solona) 50-100 mg/dag i 7-14 dagar
 • Diflucan pulver till oral suspension 10 mg/ml, 40 mg/ml 50-100 mg/dag i 7-14 dagar
 • Nystatin (Mycostatin oral suspension, Nystimex oral suspension) 1-3 ml 4 ggr/dag i 4-6 veckor

Vid munvinkelragader kan dessa behandlas med Dactacort/Cortimyk kräm 2 ggr/dag i minst 4 veckor. Ibland får komplettering göras med sköljning med Mycostatin då det samtidigt kan förekomma en intraoral candidos.
Om utläkning ej sker kan stafylokockinfektion misstänkas.
Behandling kan då göras med Microcid (väteperoxidkräm) eller Altargo(retapamulin).
Undvik Fucidinsalva på grund av resistensutvecklingsrisk.

Protesstomatit är ofta candidainfekterad. Förutom att behandla slemhinnan med antimykotisk behandling är det viktigt att även behandla protesen genom att den får ligga i exempelvis klorhexidinlösning 2 ggr/dag, minst 15 min per gång, under 4 veckor. Alternativt kan Nystatin strykas på protesbasen 2 ggr/dag under en 4-veckorsperiod. En optimering av proteshygienen är också viktig, inte minst för att förebygga recidiv. Även justering av protesen är oftast nödvändig.

En mycket vanligt förekommande orsak till oral candidos är användning av inhalationssteroider vid astma. Det är därför viktigt att dessa patienter sköljer munnen noggrant med vatten efter varje inhalation.

Som profylaktisk behandling, speciellt vid muntorrhet, kan munnen sköljas med vichyvatten. På grund av att vichyvatten är basiskt, minskar eventuellt risken för oral candidos, eftersom svampen trivs i sur miljö. Viktigt är också att muntorra patienter använder saliversättningsmedel för att minska infektionsrisken.

Då compliance för Nystatin ofta är ett problem kan generell behandling med Flukonazol vara att föredra. Man bör dock vara observant på att det finns ett stort antal interaktioner mellan Flukonazol och en hel del andra läkemedel. Särskilt observant skall man vara om patienten står på Waran eller statiner, och man kan då eventuellt överväga att inte använda Flukonazol. Till gravida kvinnor bör man undvika Flukonazol.

Vid resistens mot flukonazol kan ev Itrakonazol(Sporanox) förskrivas, men konsultation med infektionsläkare rekommenderas.

 

PROGNOS

För kraftigt immunosupprimerade patienter kan en svampinfektion vara livshotande, men
 för friska patienter är prognosen för utläkning mycket god.

 

Referenser

“Pathogenesis and treatment of oral candidosis” av David Williams och Michael Lewis publicerad I J Oral Microbiol. 2011; 3

Tandvårdens läkemedel 2012 (2014) (2016-2017)(2018-2019) Redaktör Rignell L och Mirshahi S. ISBN 978-91-639-4854-1

Svampinfektioner i munhåla -oral candidos (torsk), Övertandläkare Johan Blomgren, Oral medicin/SU/Östra. www.internetmedicin.se

Information om cookies på våra webbplatser

Våra webbplatser använder så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

– att webbplatsen innehåller cookies,

– vad dessa cookies används till och

– hur cookies kan undvikas.

 

I dessa syften används cookies:

Cookies används vid inloggning för att du t.ex. ska kunna skriva ut PM, faktablad eller övrig information, då måste du ha en temporär cookie som säger att du är inloggad. Det lagras dessutom en cookie för dem som valt att ha “automatisk inloggning”. Detta för att du ska slippa logga in varje gång du besöker webbplatserna. Genom denna cookie kan vi veta att du varit här förut och vilka inställningar du hade vid ditt sista besök.

 

Cookies används för att kunna få fram trafikstatistik

Cookien från Internetmedicin.se innehåller ingen personinformation, utan hjälper oss bara hålla reda på webbläsaren så att den blir unik för vår statistik.

 

Du kan stänga av funktionen att ta emot cookies

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du stänga av det i din webbläsares inställningar. Då kommer inga cookies att lagras i din dator, men det kan påverka webbplatsens funktion samt försvåra sammanställningen av besöksstatistiken för oss.

 

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande.

 

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen.

 

Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare. Läs mer på PTS; http://www.pts.se/

 

Tredjepartscookies

Internetmedicin använder tjänster från externa webbplatser som kan skapa så kallade tredjepartscookies på webbplatsen. Dessa har inte internetmedicin.se som avsändare. Till exempel används Google Analytics och TNS-SIFO för insamling av statistik. Delar av denna statistik publiceras på www.kiaindex.se. Annonshanteringssystemet Adform används och i vissa fall andra externa system för visning och statistik av annonser kan placera tredjehandscookies på webbplatsen.

 

Så här kontaktar du oss

För ytterligare information eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

 

Internetmedicin AB

Magasinsgatan 8C

434 37 Kungsbacka

E-post: info@internetmedicin.se