A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Senast uppdaterat 19 nov 2020

Publiceringsdatum 26 jan 2015

Reaktiva nybildningar

BAKGRUND

En vanlig remissorsak inom oral medicin är godartade slemhinnenybildningar.

Munslemhinnan exponeras ofta för återkommande eller kronisk irritation i form av plack, tandsten, upprepad påbitning, dåligt passande proteser eller fyllningsöverskott. Det kan ge upphov till reaktiva nybildningar.

 

Orsaker

Överdrivet vävnadssvar på kronisk irritation/trauma.

 

FIBROEPITELIAL/FIBRÖS SLEMHINNEHYPERPLASI, IRRITATIONSHYPERPLASI

 • Oöm ibland tumorliknande
 • Mjuk eller något fastare än omgivande slemhinna
 • Bredbasigt ansatt eller stjälkad ibland flikig hyperplastisk nybildning
 • Lokaliserad till tungrand, kindslemhinna eller läpparnas insidor i områden som lätt traumatiseras vid tuggning
 • I anslutning till dåligt passande avtagbar protes
 • Normalfärgad eller något blekare än omgivande vävnad. Består av relativt kärlfattig fibrös bindväv
 • Täcks av normal slemhinna som ibland kan vara ulcererad
 • Sällan större än 1-2 cm
 • Ofta solitär

 

Behandling

Excision och histopatologisk undersökning.

Bild 1. Slemhinnehyperplasi på tungrand

Bild 2. Hyperplasi i kindslemhinna

Bild 3. Slemhinnehyperplasi vid rotrest

Bild 4. Proteskantshyperplasi, crista flaccida

 

PYOGENT GRANULOM

 • Röd till gulröd eller gul
 • Slät eller lobulerad, ibland fibrinbelagd, yta
 • Bredbasig eller skaftad
 • Oftast på gingiva men kan också sitta på t ex tungan
 • Lättblödande på grund av rikligt kärlinnehåll
 • Kan växa snabbt och bli flera centimmeter stor
 • Mer tumörlik än övriga i gruppen

Namnet pyogent granulom är missvisande då förändringen vare sig producerar pus eller karakteriseras histopatologiskt av granulomatös inflammation.

En variant är graviditetsgranulom som är hormonrelaterade. De försvinner ibland spontant efter partus.

 

Behandling

Excidera med marginal ned till periostet för att minska risken för recidiv.

Närliggande tänder kyretteras noggrant för att avlägsna utlösande irritationsmoment.

Bild 5. Pyogent granulom vid porslinskrona 21

Bild 6. Graviditetsgranulom

 

PERIFERT JÄTTECELLSGRANULOM

 • Liknar pyogent granulom kliniskt men ytan är ibland blåaktig
 • Relativt ovanlig
 • Enbart på gingiva
 • Innehåller jätteceller och kan resorbera käkben

 

Diagnostik

Röntgen för att kontrollera underliggande ben.

 

Behandling

Radikal excision inkluderande periost för att minska risken för recidiv.

Kyrettering av intilliggande tänder.

En lambå kan underlätta genom bättre insyn.

Bild 7. Perifert jättecellsgranulom

 

FÖRKALKANDE FIBROBLASTISKT GRANULOM

 • Skaftad eller bredbasigt ansatt
 • Röd eller slemhinnefärgad
 • Innehåller mineraliserad vävnad (ben, cementliknande eller dystrofisk förkalkning)
 • Har ibland ulcererad yta
 • Utgår ofta från interdentalpapillen och sitter i gingivan

 

Behandling

Excidera ner till periostet för att minska risk för recidiv.

En lambå kan underlätta genom bättre insyn.

Bild 8. Förkalkande fibroblastiskt granulom

 

 

PREVALENS

I materialet i en biobank med 145 792 biopsier från 1988 till oktober 2020 är prevalensen:

 • slemhinnehyperplasi 19,36 % (varav 2,84 % i gingiva, 0,09% papillomatösa och 72% protesrelaterade)
 • pyogent granulom 1,07 % (0,71 % i gingiva)
 • graviditetsgranulom 0,17 %
 • förkalkande fibroblastiskt granulom 1,94 %
 • perifert jättecellsgranulom 0,42 %

Det har diskuterats om pyogena granulom, perifera jättecellsgranulom och förkalkande fibroblastiska granulom är olika utvecklingsstadier av samma lesion men det finns inget entydigt svar.

I litteraturen anges att reaktiva nybildningar är något vanligare förekommande hos kvinnor.

 

DIFFERENTIALDIAGNOSER

 • Papillom/verruca: Virusinducerad, ofta småflikig eller vårtliknande.
 • Fibrom: Förekommer nästan aldrig i munslemhinna men är vanlig på huden.
 • Lipom: Ovanlig äkta tumör bestående av fettceller. Gulaktig mjuk förändring med intakt yta där man ibland ser ytliga kärl. Kan ses i alla områden i munnen.
 • Annan tumör: Benign (godartad) eller malign (elakartad, cancer).

 

PROGNOS

God. Ingen maligniseringsrisk.

 

 

Referenser

Regezi, Sciubba, Jordan. Oral pathology. Saunders 2016

Neville, Damm, Allen, Chi. Oral pathology. Saunders 2016

Axéll. Munslemhinnan vid hälsa och sjukdom. Gothia FörlagAB 2015

Biopsimaterialbanken Malmö Universitet, Odontologiska fakulteten, avdelningen för Oral patologi 1988-oktober 2020

 

 

 

 

 

 

 

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons