A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Senast uppdaterat 12 jun 2023

Publiceringsdatum 5 jun 2023

Quad-helix (QH)

BAKGRUND

Quad Helix och expansionsplåt är två vanliga apparaturer för att vidga överkäken och på så sätt häva korsbett hos växande individer (se Figur 1). Behandling med Quad Helix har visats i studier vara mera kostnadseffektiv än med plåt.

Quad Helix betyder att den har fyra helixar, (skruvliknande form i tre dimensioner), där man kan aktivera apparaturens krafter.

INDIKATIONER

I första hand används Quad Helix för att korrigera enkelsidiga korsbett hos barn och ungdomar. Den kan också användas  för korrigering av dubbelsidiga korsbett, i de fall detta är indicerat. Men även i samband med fastsittande ortodontisk apparatur kan Quad Helix apparaturen bidra till att vidga överkäkstandbågen.

APPARATURENS UTFORMNING OCH AKTIVERING

Quad Helix apparaturen kan vara av två typer. Antingen löds den fast till band, oftast på första molarerna, i överkäken (se Fig 1 höger sida).

Den andra varianten är  fakultativt avtagbar  Quad Helix. Det sitter då i lämpliga tuber lingualt på molarbanden.  Quad Helixen har en del som passar in i dessa tuber (se Figur 2). De här delarna som går in i tuberna ska gå trögt. Men oftast måste ändå stålligatur eller gummiringar användas för att säkra att inte Quad Helixen släpper från tuben på röret, (se Fig 2).

Denna fakultativt avtagbara Quad Helix tas ut vid besök på kliniken och aktiveras, dvs man vidgar bågen lämpligt mycket, ofta 3-5 mm åt gången. Man måste också anpassa ”utlöparna” som går fram palatinalt om premolarerna och ibland även hörntanden så att dessa har lämplig buckal kraft. Ibland kan också molarerna behöva roteras nägot. Då kan inte ”utlöparna” ligga i kontakt med premolarerna förrän molarerna är upproterade (Se Fig 4 patientens vänstra sida).

Fastsittande Quad Helix är lödd till molarbanden. (se Fig 1 höger sida).  Den fungerar på ungefär samma sätt som den fakultativt avtagbara men aktiveras på lite olika sätt. Man vidgar även denna ungefär en molarbredd, (buckalt-palatinalt) innan den cementeras. Sedan kan man aktivera den intraoralt med en trepunktstång (se Figur 3). Man aktiverar först i den anteriora delen. Då får man en transversell expension men även lite rotation vid molarerna. För att korrigera rotationseffekten aktiverar man de båda sidodelarna (se Fig 3, högra bilden). (Prova gärna på en lös Quad Helix så ser man mycket bra hur detta fungerar).

Fig. 4 Cementerad Quad Helix efter aktivering med trepunktstång.

Man får lägga ganska mycket kraft i tången, speciellt vid aktivering i den anteriora delen.

Behövs senare mera aktivering måste aparaturen tas ut och aktiveringen görs manuellt, som vid den avtagbara varianten. Bocka då tillbaka de aktiveringar som gjorts intraoralt så att det är möjligt att aktivera intraoralt ännu en gång. Cementera sedan Quad Helix igen. Det är sällan man behöver ta ut, aktivera och cementera om Quad Helixen mer än en gång.

Även här måste man tänka på om en eller båda molarerna ska roteras. I så fall kan inte ”utlöparna” ligga an mot premolarerna förrän molaren/molarerna är upproterade.

För att motverka att det blir för mycket tippning av molarerna bör man vrida in bandet med tummen och pekfingret. Man kan också få denna effekt med en tång vid de bakre helixarna, detta ger torque i banden.

Som en liten extra effekt kan man bocka en ”utlöpare” så att den ligger an och trycker på en lateral incisiv och buckalför den ifall den står för långt palatinalt.


Referenser

Petrén S,  Bondemark L. Correction of unilateral posterior crossbite in the mixed dentition: a randomized controlled trial. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2008;133:7-13.

Thilander B, Bjerklin K. Posterior crossbite and temporomandibular disorders (TMDs):   Need for orthodontic treatment? Eur J Orthod  2012;34:667-673.

Petrén S, Bjerklin K, Marké LÅ  , Bondemark L. Early correction of posterior crossbite-a cost-minimization analysis.  Eur J Orthod. 2013;35:14-21.

Bondemark L. Sagittal, vertical and transversal discrepancies between the jaws. In Essential Orthodontics, ps 73–74 (Eds: Thilander B, Bjerklin K, Bondemark L) 2018 Oxford UK.

Sollenius O, Petrén s, Bondemark L. An RCT on clinical effectiveness and cost analysis of correction of unilateral posterior crossbite with functional shift in specialist and general dentistry. Eur J Orthod 2020;42:44-51.

Ugolini A, Agostino P, Silvestrini-Biavati, Harrison JE, Batista KBSL. Orthodontic treatment for posterior crossbites. Cochrane Database of Systematic Reviews. December 24, 2021; https://doi.org/10.1002/14651858.CD000979.pub3

Hansson S, Josefsson E, Lindsten R, Magnuson A,  Bazargani F. Pain and discomfort during the first week of maxillary expansion using two different expanders: patient-reported outcomes in a randomized controlled trial. Eur J Orthod 2022. DOI: 10.1093/ejo/cjac067

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons