A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Senast uppdaterat 2 maj 2023

Publiceringsdatum 6 maj 2011

Kraniofaciala syndrom

BAKGRUND

Vissa barn föds med en kraniofacial missbildning. Ordet kraniofacial kommer efter latinets kranium för skalle och facies för ansikte. Kraniofaciala missbildningar kan till exempel beröra endast ett av skallens tillväxtområden eller ingå i ett symptomkomplex, ett så kallat syndrom.

Läpp-käk-gomspalt (LKG) uppstår under andra och tredje graviditetsmånaderna. Olika delar av ansiktet växer då samman så att näsa, överläpp, överkäke och gom bildas. Hos vissa barn sker inte detta på ett normalt sätt och en spalt uppstår.

Fördjupad läsning: Kraniofaciala syndrom, ortodonti som del i bettrehabilitering

ORSAK

Ett syndrom kan ärvas från föräldrarna men uppkommer vanligtvis till följd av spontan mutation hos fostret som då, förutom att själv ha fått syndromet, också blir bärare till anlaget. För anlagsbäraren finns sedan en viss ökning av risken att de egna barnen kommer att ärva samma diagnos. Om ingen av föräldrarna har ett syndrom föreligger ingen förhöjd risk att ett syskon skall födas med samma diagnos.

Orsaken till LKG är oftast okänd, även om ärftliga faktorer kan ha betydelse. Om en blivande förälder har spalt är risken ca 2-4% att barnet får en liknande spalt.

Det finns en rad olika kraniofaciala diagnoser, se socialstyrelsens databas:

Socialstyrelsen

https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/sallsynta-halsotillstand/

Övriga länkar för mer information:

www.kraniofaciala.se

https://www.sahlgrenska.se/for-dig-som-ar/patient/nationell-hogspecialiserad-vard/viss-kraniofacial-kirurgi/

https://www.akademiska.se/for-patient-och-besokare/ditt-besok/undersokning/kraniosynostos-och-kraniofaciala-syndrom/

https://www.akademiska.se/for-patient-och-besokare/hitta-pa-sjukhuset/a-till-o/kraniofacialt-centrum/

Internetmedicin / Läpp-käk-gomspalt

https://lkg-registret.se/

Annons
Lediga jobb
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons