Sök faktablad
A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd

Senast uppdaterad: 8 Mar 2018

Publicerad: 4 Mar 2012

Partialprotes

Granskad av: Professor Stig Karlsson, Institution för Odontologi/Sahlgrenska Akademin /Göteborgs Universitet

BAKGRUND

En partiellt tandlös käke kan vara orsakad av en medfödd missbildning eller vara en följd av trauma eller sjukdom som karies eller parodontit.
Om tandlösheten ger upphov till en funktionsstörning kan den rehabiliteras med en avtagbar partialprotes.

 

BEHANDLINGSGÅNG

Förbehandling

Planering

Planering av ocklusala stöd och aktiva retentionselement (bland annat val av klammertyp) och val av förbindelsedel (i underkäken lingual bar eller dental skena, i överkäken partiell gomplatta). Vid behov utförs slipning av förningsplan och preprotetisk ocklusionsslipning. Studiemodeller underlättar planeringen. Planering av protesens utformning efter prominensanalys i surveyer.

Se även: Partialprotes – konstruktionsprinciper

 

Primäravtryck

Tas med alginat i standardsked för framställning av studiemodeller och en individuell sked.
Individuell sked är särskilt viktigt vid stora vertikala skillnader mellan restbett och crista eller vid mycket resorberad crista. Den individuella skeden ska trimmas på liknande sätt som den individuella skeden vid helprotes. Om det är stora approximalrum mellan tänderna i restebettet bör dessa blockeras med vax för att inte sönderriva delar av avtrycket.

 

Preprotetisk slipning

Preparation av ocklusala stöd, förningsplan och eventuell bettslipning. Definitivavtryck (alginat eller A-silikon) av tänder och tandlösa delar.
Om det är stora approximalrum mellan tänderna i restbettet bör dessa blockeras med t ex vax för att inte riva sönder delar av avtrycket vid avlägsnande.

 

Provning av skelett med bitschablon

Kontrollera att skelettet har rätt utsträckning, ligger stabilt, att de ocklusala stöden bottnar i preparationerna och att aktiva klamrar är korrekt utformade. Utformning av bitschablon för korrekt anpassning mot antagonerande käke och utfyllnad av mjukvävad. Skelettet görs vanligen i kobolt-krom. Vid allergier kan titan vara ett möjligt alternativ.

 

Bettregistering

Sker med hjälp av bitschablonen. V-formade urtag görs ocklusalt på bitschablonerna för att tydligt klargöra indexets placering. Färgtagning.

Se även: Käkregistrering för proteser

 

Provning av tanduppsättning i vax

Tänderna ska vara placerade över cristan. Ocklusionen ska vara jämt fördelad och ha överensstämmelse mellan artikulatorn och patientens mun. Artikulationsrörelserna utvärderas i artikulatorn.

 

Utlämning

Utlämnande av färdig, pressad protes. Kontrollera att ocklusion och artikulation stämmer. Slipa in vid behov.

 

Kontroll

Efterkontroller görs tills symtomfrihet uppnås.

Behandling med skeletterad delprotes kräver ett kontinuerligt underhåll och rebasering. Tekniska komplikationer är vanligt.

 

 

Referenser

Jepson NJ. Removable Partial Denture. 2003 Quintessence Publ. Co. London.

A textbook of removable prosthodontics-the Scandinavian approach. Eds Molin Thorén M, Gunne J, Derand T. Munksgaard, Denmark 1st edition 2011.

Nationella riktlinjer för vuxentandvård. Total och partielltandlöshet. Socialstyrelsen 2011.

Information om cookies på våra webbplatser

Våra webbplatser använder så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

– att webbplatsen innehåller cookies,

– vad dessa cookies används till och

– hur cookies kan undvikas.

 

I dessa syften används cookies:

Cookies används vid inloggning för att du t.ex. ska kunna skriva ut PM, faktablad eller övrig information, då måste du ha en temporär cookie som säger att du är inloggad. Det lagras dessutom en cookie för dem som valt att ha “automatisk inloggning”. Detta för att du ska slippa logga in varje gång du besöker webbplatserna. Genom denna cookie kan vi veta att du varit här förut och vilka inställningar du hade vid ditt sista besök.

 

Cookies används för att kunna få fram trafikstatistik

Cookien från Internetmedicin.se innehåller ingen personinformation, utan hjälper oss bara hålla reda på webbläsaren så att den blir unik för vår statistik.

 

Du kan stänga av funktionen att ta emot cookies

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du stänga av det i din webbläsares inställningar. Då kommer inga cookies att lagras i din dator, men det kan påverka webbplatsens funktion samt försvåra sammanställningen av besöksstatistiken för oss.

 

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande.

 

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen.

 

Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare. Läs mer på PTS; http://www.pts.se/

 

Tredjepartscookies

Internetmedicin använder tjänster från externa webbplatser som kan skapa så kallade tredjepartscookies på webbplatsen. Dessa har inte internetmedicin.se som avsändare. Till exempel används Google Analytics och TNS-SIFO för insamling av statistik. Delar av denna statistik publiceras på www.kiaindex.se. Annonshanteringssystemet Adform används och i vissa fall andra externa system för visning och statistik av annonser kan placera tredjehandscookies på webbplatsen.

 

Så här kontaktar du oss

För ytterligare information eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

 

Internetmedicin AB

Magasinsgatan 8C

434 37 Kungsbacka

E-post: info@internetmedicin.se