A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Senast uppdaterat 7 nov 2022

Publiceringsdatum 11 maj 2011

Ortodontisk distalisering i kombination med tandstödd bro

BAKGRUND

Tandvårdsriktlinjer enligt socialstyrelsen

Att ortodontiskt distalföra en tand för att sedan använda tanden som brostöd är ingen vanlig terapi. Oftare väljs en lösning med implantat, en tandstödd extensionsbro eller en partialprotes. Eftersom riskerna är små och prognosen god kan ortodontisk distalisering vara ett utmärkt terapival i specifika fall. Ett exempel kan ses i fig 1-4.

Fig 1

Fig 2

Fig 3

Fig 4
(Bilder ötdl Mats Larsson)

Kliniska studier på patienter som genomgått ortodontisk distalisering inför tandstödd broterapi visar mycket goda resultat. En vanlig bieffekt är en begränsad lateral rotresorbtion på den förflyttade tandens trycksida i höjd med den marginala benkanten. Resorbtionen har avstannat när ortodontin avslutats och tycks inte ha någon betydelse för långtidsresultatet. Förändringar i marginal bennivå på de förflyttade tänderna har varit små vid den parallellförflyttning som utförts.

Alternativen till ortodontisk distalisering kan vara både sämre och mer riskfyllda. En eventuell implantatbehandling kan kompliceras av ett tunt alveolarutskott, risk för nervskador eller en stor utbredning av sinus maxillaris. Med alternativet extensionsbro finns en påtaglig risk för både brolossnande och fraktur av sista stödtanden, och skulle den sista stödtanden gå förlorad skulle patientens funktionella problem bli riktigt stora och svårlösta.

Patienter är ofta primärt mer intresserade av en extensionsbro eller implantatbehandling som innebär en kortare behandlingstid. Finns det flera vinster med en ortodontisk distalisering, till exempel att man samtidigt kan korrigera en frontal trångställning, kan det gå lättare att få patienten positiv till ortodontisk distalisering. Patienten kan behöva tid på sig för att fatta beslut och det kan vara värt att ta tillbaka patienten för en fördjupad terapidiskussion där man också kan visa och förklara terapiförslaget med stöd av både modeller och foton.

Fördelar

  • Riskerna med ortodontin är mycket små.
  • En inspänd bro har betydligt bättre prognos än en extensionsbro.

Nackdelar

  • Många patienter önskar idag snabba, enkla och gärna estetiskt tilltalande lösningar. Motiverande samtal och tid för eftertanke kan behövas innan patienten väljer ortodontisk distalisering och tandstödd bro för att åtgärda ett bettmässigt problem som inte syns och som kanske inte ger subjektiva besvär. Den respekt som vi själva inom professionen har för biologin och biologins begränsningar kan ta tid att överföra till patienten, i synnerhet när marknadsföring och trender i samhället arbetar i motsatt riktning.

NATIONELLA RIKTLINJER 2022


Referenser

Diedrich PR, Fuhrmann RA, Wehrbein H, Erpenstein H (1996) Distal movement or premolars to provide posterior abutments for missing molars. Am J Orthod Dentofacial Orthop 109(4):355-360.

Lindskog-Stokland B, Hansen K, Ekestubbe A, Wennström JL (2013) Orthodontic tooth movement into edentulous ridge areas – a case series. Eur J Orthod 35:277-285.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons