A-Ö
Mest populära
Senast publicerade
Specialitet
Tillstånd
Bildgalleri

Senast uppdaterat 8 feb 2023

Publiceringsdatum 29 mar 2016

Protes- och munhygien

FÖRVARING AV PROTESER NATTETID

  • Vid användning av hela proteser (både i överkäke och underkäke) mår slemhinnan/munnen bäst av att proteserna tas ut på natten. Tandpressning/gnissling elimineras också effektivt. Risken för ökad resorption av det underliggande tandbenet (kristorna) minskar dessutom. Av sociala skäl behöver en del ha proteserna i dygnet runt och det kan i många fall fungera bra. Ser man ingen negativ påverkan av det, så behöver man inte skuldbelägga patienterna med att de inte gör det protetiskt/hygieniskt optimala. De behöver dock rengöra proteser och slemhinnor lite oftare (se nedan om protes- och munhygien). Undantaget finns när patienten får ont i käklederna när hen sover utan proteserna på natten.
  • Ur materialteknisk synpunkt skall proteser gjorda i polymetylakrylat (PMMA) och som ej används på natten förvaras i vatten. Om en protes inte används under en längre tid kan den dock ligga torrt. Om en protes skall ligga länge i vatten, så börjar vattnet att lukta illa. För att undvika det måste vatten bytas c:a var 14:e dag och det kanske blir opraktiskt i längden. Materialet tar inte skada av några uttorkningar under sin livslängd.
  • Delproteser (partialproteser), då det finns tänder kvar, är det bäst att låta sitta kvar i munnen på natten. Passformen till tänderna bevaras! Detta gäller framför allt om det finns fastsittande tänder kvar i motstående käke. Många ligger och biter ihop på natten och/eller pressar med tungan på tänderna, vilket kan leda till att tänderna som passar till den avtagbara protesen flyttar lite på sig. När delprotesen sätts in på morgonen kan det upplevas att den inte passar riktigt, utan får pressas på plats. Om man under en längre tid inte använt en delprotes (kanske på grund  av sjukdom) kan det vara helt omöjligt att få delprotesen på plats.  Till äventyrs tvingas man göra en helt ny delprotes.

HUR SKALL MAN FÖRVARA PROTESERNA UTANFÖR MUNNEN?

  • Om de används dagligen är det bäst att på natten lägga dem i vatten efter att de rengjorts. Protesbasmaterialet, (PMMA) är ganska poröst och suger upp vätska. Det ger en liten formförändring av protesen, den sväller och om den torkar så krymper den. Eftersom det är vått i munnen är det bäst ur materialteknisk synpunkt att ha protesen fuktig hela tiden. Protesens passform är bättre när den är fuktig, för under framställningsprocessen får man en krympning i materialet, som till en del kompenseras av att den sväller när den suger upp vätska.
  • Nytillverkade (nypressade) proteser skall alltid ligga ett dygn i vatten. Detta av två skäl, dels för att suga upp vatten och svälla lite samt få bättre passform och dels för att restmonomerer skall lakas ur.
  • Om en protes skall ligga oanvänd en längre tid, kanske det är en reservprotes, kan den förvaras torrt. Protesen blir inte förstörd av några uttorkningar, men frekventa växlingar mellan torrt och vått frestar på materialet (PMMA), som ändå inte har så hög hållfasthet.

PROTESHYGIEN

Rengöring av proteser sker bäst med borste och vatten. Det räcker inte med spolning, placket sitter hårt! Om det är en protes som är gjord på höga gomvallar (höga kristor) gäller det att komma åt i botten med lämplig borste. På de allra flesta proteser fungerar det bra med en vanlig mjuk tandborste. (Många håller sitt protesbärande hemligt och det kan kännas bra att ingen behöver undra varför det finns en ovanlig tandborste i badrumsskåpet). Oparfymerat diskmedel kan underlätta rengöringen. Slipande tandkräm skall inte användas, eftersom protesmaterialet är mjukt och därför slits. Om det finns tandsten på protesen kan den lösas upp med två-tre matskedar koncentrerad ättiksprit i ett halvt glas vatten. Protesen får ligga i glaset över natten och kan därefter borstas ren.

Om protesen är mjukbasad (temporär basning) eller består av andra material än PMMA, uppstår lätt missfärgningar. Dessa går inte att få bort, utan efter en tid får man byta ut mjukbasningsmaterialet. Dessutom svårt hålla rent med borstning då risken finns att mjukbasningen lossnar. En mjukbasning skall alltid betraktas som temporär.

MUN- OCH TANDHYGIEN

Rengöring i munnen av protesunderlaget måste göras. De tandlösa partierna borstas med en mjuk tandborste minst två gånger dagligen. Gärna borstas tungan också.

Eventuellt kvarvarande tänder borstas enligt gängse metoder. Ibland finns det enstaka tandluckor som gör det svårt att komma åt luckans angränsande approximalytor på tänderna. Tandborsten kommer inte åt och interdentalborstarna är inte tillräckligt stora. Förslaget till lösning på problemet, är då att låta partialprotesen sitta kvar i munnen och använda en interdentalborste mellan protestanden och stödtanden. Därefter tar hen ut protesen och gör ren den och borstar tänder och slemhinnor utan att protesen är på plats.

För andra faktablad om helproteser, läs:

Helprotes

Rebasering av helprotes

Duplikatprotes

Myodynamisk hel underkäksprotes

Orala svampinfektioner

Referenser

Kunskapscenter för dentala material Socialstyrelsen (KDM). Material till helproteser. Artikelnr 2005- 123-24

Textbook of Removable Prosthodontics – The Scandinavian Approach. Eds Molin Thorén M, Gunne J. Munksgaard Denmark 2012.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons